Sayın Cumhurbaşkanım.

Kalbî muhabbet ve hürmetlerimle arz ederim.

Tarih şahittir ki Hakk Teâlâ bazı kullarının hayatını milletinin kaderiyle bağlamıştır.

Bendenize göre siz, Türkiye’nin tıkanan nefes borusunu açtınız. Milletin kaderini gelecek yüzyıllara bağlayan köprü oldunuz. “Halka hizmet Hakk’a hizmettir” fehvasınca gençliğinizde başladığınız siyasi yolculuğun her safhasına şahidiz. Şahitlik ederiz ki bu milletin gönlü acırsa, sizin de gönlünüz acır. Bu millet ağlarsa, siz de ağlarsınız. Bu millet sevinirse, siz de sevinirsiniz. Bu millet üşürse, siz de üşürsünüz.

AK Parti’yi kurduğunuz günden bu yana insanımızın mutluluğu, ülkemizin kalkınması, devletimizin tam bağımsız olması için içeride ve dışarıda verdiğiniz mücadeleden dolayı Allah’ın sizden razı olması için duacıyız.

Ortadoğu merkez olmak üzere; Balkanlardan Kafkaslara, Afrika’dan Orta Amerika’ya kadar tüm dünyada mazlumlara, muhacirlere, mustazaflara sahip çıkarak “İslam” medeniyetine hizmet ettiniz. Milletimizi, bayrağımızı yücelttiniz. Batı karşısında ezilen horlanan ülkemizi ezik hasta adam olmaktan kurtardınız. Öncelikle IMF köleliğinden kurtardığınız ülkemizin kararmış ufuklarını, uçak gemisi ve sondaj gemileriyle mavi vatana; sonrasında da Bayraktar TB2, İHA, SİHA’larla mavi gökyüzüne açtınız. Başlı başına dünyaya verilen mesaj olarak yeter cevaptır Ayasofya’nın zincirlerini kırmak bile.

Batılı egemen güçler, hainler, münafıklar, gafiller size düşman oldular. Size ve temsil ettiğiniz değerler üzerinden Türkiye’ye düşmanlık edenler –bi iznillah– hüsrana uğrayacaklardır. Ümmet-i Muhammed’in (sav) duası sizinledir. Andolsun ki Hakk’ın azîz kıldığını hiç kimse zelil edemez. Ta ki siz kalabalıklara değil yalnızca Hakk’a güvenesiniz.   

*

Sayın Cumhurbaşkanım;

Son kez seçimlere gireceksiniz. İnanıyorum ki bu azîz millet size can-ı yürekten sahip çıkacaktır.

AK Parti kurulduğu günden beridir, girdiğiniz her seçimde size ve listelerinize oy verdik hem de adayların kim olduğuna bile bakmaksızın… Biliyoruz bu güne kadar aştığınız tehlikeli vadileri… Kurulan kumpasları, vesayetçi ihanetlerini, darbe girişimlerini, değişime ayak direyen bürokratları… Sûret-i Hakk’tan görünüp sizi bile ağlatan yorgunlukların farkındayız.

Hepsine eyvallah dedik lakin Ak Parti rozetiyle millete tepeden bakan, kibirle Allah’ın arzında yürüyen AKP’liler yok mu? İşte milleti bıktıran da onlar. Ben olmazsam bu dava yürümez zanneden “pirinç içindeki beyaz taşlar” bizi de, milleti de yordu artık.

İnşaallah 14 Mayıs gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden ülkemiz adına dünyaya vereceğiniz mesaj “Türkiye Yüzyılı Başladı” olacaktır. Ülkemize verilecek en güzel mesaj da yeter sayıda milletvekili çıkararak Türkiye’nin yapısal dönüşüm ve kazanımlarını kalıcı kılacak meclis üstünlüğüdür.

Efendim;

Ümmet derdiyle hemhal olan, size inanan, size güvenen bir kardeşinizim. Aynı zamanda seçmen bir vatandaşınız olarak duygularımı -min gayri haddin- size arz ediyorum.

Gireceğiniz son seçimlerde milletin zâtı âlinizden beklentisi tebarüz etmiştir. “Türkiye Yüzyılı”na yakışacak, genç, dinamik, derinliği olan ve halkın sofrasından gelen yeni kadroların, sizin vatan sevdanızı taşıyan yeni Tayyiplerin önünü açınız.

Biz faniyiz. Faniler bakiler üzerinde söz sahibi olamaz. Biz partiyi kurarken bu teklifi yaptık. 3 dönem görev yapan bir dönem ara versin dedik. Bu yaşı ile de alakalıdır. Bu taze hücrelerin partilerde yer bulmasına imkân verir.” Sözünüz milletin beklentisidir.

Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcınız, Sakarya Milletvekilimiz Ali İhsan Yavuz dahil, istisna olmaksızın üç dönem görev yapanları listelere almayınız. Siz dünya siyasetinde öne çıkan lidersiniz. Kadronuzda üç dönemdir hizmet eden 76 kişinin yeniden aday yapılmaması onlar için de sizin için de kayıp değildir. Milletin takdirine değer. Sizin liderliğiniz altındaki yeni isimlerin meclise kazandırılması AK Parti’nin ve ülkemizin geleceğe dönük soft power gücü olacaktır.

Muhacir nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki liste dağılımı yerel sosyoloji ve etnik yapıya göre dengelenmelidir.

Metal ve mental yorgunluk yaşayan dava erleri geri hizmete çekilmelidir. Şöhret sahibi eski AK Partili olmak, milletin nazarında AK Parti’ye bedel ödetmemelidir.

Şehrimizde uzun süre başkanlık yapan Ali İnci ve Zeki Toçoğlu gibi tecrübeli isimler zannımca tüm iller de mevcuttur. Artık bu seçimlerde kadrolardaki tecrübeli isimler AK Parti bayrağını yeni nesillere devretmeli. Dava erleri milletvekili olmasalar da tecrübelerini AK Parti’nin genç kadrolarına aktarabilirler.

Bâkî muhabbetlerimle arz ve rica ederim efendim. 17.03.2023

İbrahim Selamet / SAKARYA