Sakarya Büyükşehir Belediye, Tıp Merkezi inşaatına başlamış ve maalesef seçilen adres son derece yanlış olmuş. Daha önce paylaşılmış ancak gözlerden kaçtı sanırım, değilse mutlaka bu hususta bir itiraz gelirdi.

                Sakarya Eğitim Araştırma Hastane bölgesi, Sağlık Caddesi üzerinde Büyükşehir Ticaret Merkezi yanında, AKOM’un karşısında ki alanda yapılmakta. AKOM,  Eğitim ve Araştırma Hastane Hekimleri tarafından kullanılan otopark alanı seçilmiş.

                Öncelikle itiraz pek tabi otopark kullanım alanı üzerinden değil, Tıp Merkezinin şu an bulunduğu alan mevcut kullanılmakta olan eski Atatürk Ortaokulu ve bugün ki Büyükşehir Belediye bahçesi yani şehrin merkezi, pratik ulaşım alanı.

                Tıp Merkezlerinin işlevsel karşılığı ve önceliği de kolay ulaşılıyor olması, bu sayede de başta Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere Devlet Hastane yükünü azaltmakta idi. Poliklinik sayısı açısından hiçte yabana atılmayacak oranlara ulaşmaktalar, üstlendikleri sorumluluk yadsınamayacak boyutlarda.

                Tam olarak rakamsal değerlere hâkim değilim ancak yaşanılan yoğunluk, sağladıkları fayda bir hayli fazla. Bunda en önemli etken dediğim gibi Tıp Merkezine erişim kolaylığı ve bu durumda tercih edilme gerekçesi.

                Tıp Merkezini şehrin merkezinden çıkarırsanız aynı faydayı elde edemezsiniz. Hele ki şu an yapmayı planladığınız alanda beklentilerin çok uzağında kalırsınız. Diğer taraftan sağlık sistemine de zarar vereceksiniz.

                Sağlık Caddesine, Eğitim ve Araştırma Hastane bölgesine ulaşmış olanın önceliği Tıp Merkezi olmaz, Eğitim ve Araştırma Hastanesi olur. Bu durumda yeni yükler getirir demektir ki mevcut yoğunluğa cevap veremez durumdalar.

                Sağlık hizmeti sınıflandırılırken sağlık kuruluşları ve sağlık kurumları olarak ikiye ayrılmakta.

                Sağlık kuruluşları birinci basamak sağlık kuruluşlarını ifade ederken, sağlık kurumları ise ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları anlamına gelmektedir.

                Gündelik hayatta ve sık gittiğimiz kuruluşlar birinci basamak sağlık kuruluşları. Sağlık Ocağı, Belediye Poliklinikleri gibi buna en iyi örneklerdir.

                Devlet Hastaneleri ikinci basamak ve üniversite hastaneleri de üçüncü basamak sağlık kuruluşlarıdır. Ancak bu durum bizde biraz karışık, maalesef Eğitim ve Araştırma hastanesi birinci basamak sağlık kuruluşu gibi kullanılmakta.

                Sağlık sistemine örnek nitelendirilen modellerde birinci basamağı aile hekimleri, ikinci basamağı uzman hekimler ve üçüncü basamağı da hastaneler oluşturmaktadır.

                İncelendiğinde görülecektir ki, ikinci basamakta yer alan uzman hekimler; poliklinikler ve tıp merkezleri halinde, ayaktan tanı ve tedavi yapısındadırlar.

                Aile hekimlerinin çözemediği sorun uzman hekimlere yönlendirilmekte, uzman hekimler tarafından tanı ve tedavi uygulanmakta, eğer hastanın hastanede yatarak tedavi uygulanması gerekiyor ise, bu durumda hastaneye yönlendirilmekte.

                Dolayısıyla hastaların sorunlarının önemli büyük bir oranı, ayaktan tanı ve tedavi kuruluşları olan birinci basamak sağlık kuruluşlarında çözülmekte.

                Bizde nerede ise aile hekimine uğramadan, doğrudan hastanelere gidilmekte. Sağlık sistemi, üçüncü basamaktan oluşan garip bir sisteme dönüşmüş vaziyette.

                Sözün özü üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının yükü azaltılması gerekirken, Belediye Tıp Merkezinin de bu bölgeye nakledilecek olması yeni yükler ilave edilecektir.  

                Bir diğer husus ise son derece yoğun bir bölge, otopark sorunu fazlasıyla yaşanmakta. Hele ki Ticaret Merkezi tamamlandıktan sonra, içinden çıkılamaz bir boyut kazanacaktır.

                Bugün görmezden geldiğiniz sorunlar yarın altından kalkılamayacak daha vahim boyutlara erişecektir. Sağlık alanında yapacağınız yatırımlar yaptım oldu anlayışı ile sistemden bağımsız ve bütünün bir parçası değilmiş gibi yapılamaz.