Peygamberimiz buyuruyor ki “Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez.”

“Kim bu ayda bir oruçluya iftar verirse, bu onun günahlarının bağışlanmasına, Cehennem azâbından kurtulmasına ve kendi mükâfatından hiçbir şey eksilmeden bir oruç tutma sevâbına daha nâil olmasına vesîle olur.”

Bunu işiten sahâbîler:

“–Ey Allâh’ın Elçisi! Hepimiz bir oruçluyu doyuracak kadar yiyeceğe sahip değiliz.” dediler. Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bunun üzerine:

“–Kim bir oruçluyu bir hurma ile veya içecek su ile veya tadımlık bir süt ile iftar ettirirse, Allah ona bu sevâbı verir.” buyurdu.

            Üniversitelerin fonksiyonları bilimin yanı sıra yaşayan kültür ve irfanı da muhafaza etmesidir. Kendi toplumuna yabancı olan bilim, hikmet ve irfanın beşiği olamaz. Bu sebeple öğrenci kulüplerinin işlevlerinden biri de geleneğin özünü korumaktır. Hayatın anlamını din ve camiler sağlarken fakülteler ise bu anlamın hayatta ki iz düşümünü yansıtmaları gerekir. Yeryüzünde ilmin değerini kitap ve resul kadar anlatan başka bir delil yok olmasına rağmen, onun müntesipleri bu gerçeğe bazen sırt dönmüşler ya da uzaklaşmışlardır. Kâinata ve insana dair ne varsa, din hepsini değerli bulmuş ve salih amel olarak övmüştür.

            İslam’ın temel esasları aynı zamanda toplumun temel taşlarıdır. Namaz ve hac cemaatle eda edilirken, oruç toplumun sesi olmuş, zekât ise sevgi köprüsünü kurmuştur. Bu sebeple orucun kültürel yönü hiçbir gücün erişemeyeceği derece de toplum arasında namaz, sevgi, ikram, yardımlaşma, hediye, ziyaret, başta olmak üzere dine mesafeli olanları dahi nurlu şemsiyesinin altına almıştır.

            Sakarya Üniversitesi içinde ramazanın farkı ve sevinci çok özeldir. Gerek rektörlük, gerek fakülte ve öğrenci kulüpleriyle Diyanet ve Kampus Camii bu sevgiyi özellikle iftar sofralarıyla şenlendirmektedir. Tümüyle gençlerin iftar sofralarını manen imar etmeleri geleceğimiz adına “Rabbine ibadetle ömrünü geçiren” genç olarak arşın gölgesiyle müjdelenmiştir.

            İftar sadece öğrencilere değil, fakültelerin kendi organizasyonları ve tüm hocaları olmak üzere personeline aileleriyle de iftar davetleri kurumsal sevgi ve aidiyeti temin etmektedir. Katıldığım bir fakülte iftarında bizzat hocaların öğrenciler yemek dağıtması ve herkes yedikten sonra sofraya oturması takdire şayan bir örnektir. Kendisine hediye gelen çikolata kutularını öğrencilere ikramı ise başka bir lezzettir. Hoca ve öğrencilerin bir ibadet sofrası olan iftarda buluşmaları geleceğimiz adına büyük bir müjdedir. Hocaların, bazı öğrenci kulüpleri ve sivil vatandaşların yardımlarıyla kurulan sofralara siz de katkı sunabilir ve öğrencilerle iftar lezzetine şahit olabilirsiniz. Yeter ki yetkililere ulaşınız onlar size rehberlik edeceklerdir.

            Yeryüzünde ki farklı kültür ve dillerin ortak duası şudur. “Allah’ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum.”

Kuranda Maide surende ki bir ayette şöyle buyrulur. “Allahım! Ey Rabbimiz! Bize gökten öyle bir sofra indir ki hem bizim için, hem önce gelenlerimiz ve sonra gelecek olanlarımız için bir bayram ve senin kudretini, benim peygamberliğimi gösteren bir delil olsun. Bizi rızıklandır; çünkü sen rızık verenlerin en hayırlısısın!”

Şunu da ifade etmek isterim ki şehrimizin diğer yeni bir üniversitesi ulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi de aynı mekan içinde bu güzelliklerin komşusu, yaşatanı ve uygulayanları olarak da anmak isterim.

Üniversitelerde ki Camileri ve iftarları çok önemsiyorum. Ayrıca Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin farklı fakültelerden seçmeli ders alması, özellikle ilahiyat alanında ders görmeleri gelecek adına büyük kazançtır. İlahiyat fakültesinin yaklaşık her hafta bir veya iki kez büyük katılımla önemli konu ve şahıslarla yaptığı konferanslar öğrencilerin gelecek ufkunu zenginleştirmektedirler.

Dinin gerçek yuvası ilim merkezleri olmalıdır. Dünya keşifleriyle uçsa da, insanlık bakımından yerler de sürünmektedir. Oruç, disipliniyle insan helalden uzaklaşıp harama karşı duruşuyla buluşturursa gelecek huzur ve mutluluğa sebep olacaktır.