Bill Gates, Hindistan a mesaj göndererek "700 milyon genciniz var, eğitimkurumlarınız var ve daha da güçleniyor. Dolayısıyla tüm dünyadan inovasyon a ihtiyacımız var ama özellikle de Hindistan'dan beklentimiz çok daha fazla. Dünyanın büyük zorluklarının üstesinden gelebilmesi için buna ihtiyaç var..." dedi. Başkan Biden da, "ABD-Hindistan ortaklığı olmadan mevcut hiçbir sorunun çözülmesi mümkün değil..." diye  konuşarak DELHİ'nin yükselen yıldızına işaret ediyordu. Yani nereden bakarsanız bakın ABD gizli ortağı RUSYA'yı yanına alıp enerji  AB-ÇİN i çökertmek istiyorlar.Sözleri biraz açarsak Avrupa sermayesinin yeşerttiği Çin”in kerşısına çıkaracağı en büyük rakibi ilan etmiş oluyor.Hindistan. Ayni zamanda deniyor ki 700 milyon genciniz var bunları bizin yeni dünya düzenini kurmamız için kölelerimizi eğitin ihtiyacımız var. Bunun tabiri de İNOVASYON a ihtiyacımız var.Nedir bu inovasyon ona bu gün bir açıklık getirelim ki adamlar ne istiyor daha iyi anlaşılsın.  

 

İnovasyon ( yenilik), yeni fikirlerin veya buluşların ekonomik alanlara uygun hale getirilip uygulanmasıdır. Bir diğer tanımıyla, gözle görülür açık ihtiyaçların çözümüne yönelik sunulmuş çözümler süreci. İnovasyonun tanımı konusunda, uluslararası düzeyde kabul gören kaynakların başında OECD ile Eurostat'ın birlikte yayınladığı Oslo Kılavuzu gelir. Kılavuzun halen yürürlükte olan 2005 sürümünde inovasyon aşağıdaki şekilde tanımlanır:

"İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde DEĞİŞTİRİLMİŞ ÜRÜN (ürün veya hizmet) veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin veya iş uygulamalarında, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır."

Döngüsü

İnovasyon, yeni fikirleri (ürün, metot veya hizmet gibi) değeri olan çıktılara dönüştürme sürecidir. Bu süreç iki temel basamaktan oluşur. İnovasyon sürecini başlatması bakımından önem arz eden ilk basamak, yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasıdır. Emek ve yatırım gerektiren ikinci basamak ise ortaya çıkartılan yeni ve yaratıcı fikirlerin ticarileştirilmesi, başka bir deyişle katma değer yaratan ürün, metot veya hizmetlere dönüştürülmesidir.

Sistemi

İnovasyon, bir ülke için sürdürülebilir büyüme, toplumsal gönenç ve artan iş olanakları anlamına geldiğinden, inovasyon için gereken ortamın oluşturulması devletler için birinci öncelik olarak kabul edilir. Bu da başarıyla çalışan bir sistemin kurulmasını ve etkin politikaların tasarlanıp uygulanmasını gerektirir. İnovasyonda sistem yaklaşımı, hem bilginin üretilmesi hem de yayılarak uygulanması süreçlerini kapsadığından politikanın odağı, kurumlar arasındaki etkileşime dayanır. ‘Ulusal inovasyon sistemi’ bu kurumlar bütününü ve aralarındaki bilgi, finansman ve regülasyon akışını tanımlayan dinamik bir sistemi ifade eder.

Yönetimi

Firmaların inovasyon yeteneklerini ve başarımlarını belirleyen politikaların etkinliği, bu politikaların yönetişimiyle doğrudan ilişkilidir. Yönetişim, diğer tüm politika alanlarında olduğu gibi, inovasyon politikasında da, tasarlama ve uygulamada şeffaflık ve açıklığı; ilgili tüm aktörlerin katılımlarını ve sorumluluk üstlenmelerini ifade eder.