Davranışın biçimleri vardır. 

Çekingen davranış sergileme biçimi, saldırgan davranış sergileme biçimi, atılgan davranış sergileme biçimi…

Çekingen davranış sergileyen kişiler istek ve arzularını kolay dile getiremeyen, karşı atak yapmaktan geri duran, söz söylemeden veya davranışa geçmeden önce yapıp yapmamak söyleyip söylememek arasında git gel yaşayan kişilerdir. 

Kendi haklarını savunmakta pek başarılı değildirler. 

Göz teması kurmaktan kaçınan, elini ayağını nereye koyacağını şaşıran, ses tonu silik, omuzları düşük, bedenen eğik duran kişilerdir. 

Kişinin korkması, utanması, özgüven eksikliği, kaygılanması bu davranış biçimine etkendir. 

Çekingen davranış sergileyen kişiler toplum tarafından genelde sevilirler, fakat sayılmazlar. 

Saldırgan davranış sergileyen kişiler isteklerini bağıra çağıra yaptıran, mobbing uygulayan, psikolojik şiddetten kaçınmayan, kendi doğrularını insanlara dayattıran, yeren, aşağılayan, menfaatleri doğrultusunda çevresini kullanmaktan kaçınmayan, arzularına ulaşmak için her yolu kendine mübah kılan, empatiden yoksun, kaba, sert ve katı kişilerdir. 

Beden dilleri gergindir. 

Bu tarz kişiler kendilerine fazlasıyla güvenirler, kendi haklarını savunurken karşı tarafın haklarını genelde çiğnerler. Duruşları keskin, dediğim dediktirler. 

Saldırgan davranış sergileyen kişiler toplum tarafından sayılırlar fakat sevilmezler.

Atılgan davranış sergileyen kişiler kendi haklarını savunabilen, kişisel haklarını savunurken karşı tarafın haklarını da çiğnemeyen kişilerdir. 

Atılgan davranış sergileyen kişiler duygularını rahatlıkla dile getirebilirler. Ses tonunu kişiye uygun seçerler. Ne yüksek sesle ne de kısık sesle konuşurlar. 

Bedenleri dik, kendinden emin davranış sergilerler. 

Karşı tarafla aynı fikirde olmadığını dile getirebilir ve kendi fikirlerini rahatlıkla ifade edebilirler.

Toplum tarafından güvenilir bulunup hem sayılır hem de sevilirler. 

Her insan çekingen, saldırgan ve atılgan davranışlarda bulunabilir, bu normaldir. 

Hangi davranışı yoğun gösterdiğine göre insanların davranışları ayrıştırıla bilinir.

En sağlıklı davranış sergileme biçimi atılgan davranış sergileme biçimidir. Atılganlık bir beceri olduğundan doğuştan bir özellik değildir, geliştirile bilinir.

Atılgan davranış sergileme biçimini geliştirmek için zayıf ve güçlü yanlarınızın farkında olmalısınız. Sözsel iletişimle beden dili iletişiminizi uyumlu olarak kullanmalısınız. İletişimde sen dili ben dili ayrımını öğrenmelisiniz. 

Sadece karşı tarafı mutlu etmek için davranışlarda bulunmamalı, kendi mutluluğunuzu da önemsemelisiniz. Açık dille ifade biçimini kullanmalısınız. 

Gerektiğinde hayır demekten çekinmemeli, ben bilincine sahip olmalısınız. 

Sevgilerimle…