14 Mayıs’ da, asıl olanların  vekaleten ve vekil olarak  meclise gönderdiklerinden ve yarın 28 Mayıs oylaması sonrası halkın, TÜRKİYE BAŞHİZMETKARI veya diğer adıyla CUMHUR BAŞHİZMETKARI  olarak vazifelendirdiğinden isteklerimiz:

                *Hem Cumhur Başhizmetkarı hem de parti başkanlığının beraber olmasının zararları net bir şekilde görülmüş, ‘Devlet Baba’ olarak vasıflandırılan Devletin başı, bu sistemle tarafsızlığını yitirmekte, toplumun tamamını kucaklayamamaktadır. Seçildikten sonra parti rozetinin çıkarılması ve parti başkanlığının bırakılması.

                *Kutuplaştırıcı, kamplaştırıcı, ötekileştirici, ayrıştırıcı, düşmanlaştırıcı, bölücü, yalan, algı, iftira, dezenformasyon ve manipülasyona dayalı dile son verilmesi, yasal hale getirilmesi ve bu dil ile açılan yaraların süratle tedavi edilmesi. TÜM TOPLUMU KUCAKLAYICI MESAJLARIN VERİLMESİ, uygulamaya geçirilmesi

               *Halkın sırtına yük bindirmeden ekonominin bataktan kurtarılması.

               *Enfilasyonun düşürülmesi ve döviz yükselişinin düşürülmesi.

               * İşsizliğin ivedi olarak ortadan kaldırılması.

               *Yolsuzlukların ortadan kaldırılması ve kalıcı şeffaf bir yapıya dönüştürülmesi.

               *Bağımsız, adil ve hızlı bir yargı sisteminin çok acil oluşturulması. En zayıfın bile güveneceği, güç bulacağı bir adalet sisteminin hayata geçirilmesi. Türkiye’nin bir ADALET CUMHURİYETİNE dönüştürülmesi.

                *Bir takım itirafçıların ( Yeşildağ, Peker, Yakut ve diğerleri) ortaya attığı tüm iddiaların, mecliste kurulacak bir karma komisyon tarafından araştırılması  ve ardından yargı tarafından gereği yapılması.

                 *Terörle etkin mücadeleye devam edilmesi, terör çevrelerinin yalnızlaştırılması, herkesi terör cephesine atıp, terör cenahının genişletilip güçlendirilmemesi, yasal yollardan seçilip meclise gelenlerin de itme, dışlama  yerine kazanılması, sisteme entegre edilmesi.

                 *Kışla, Emniyet, Yargı ve Camiden siyasetin kaldırılması ve kalıcı bir altyapıya kavuşturulması.

                  *Diyanetin, siyasetin emrinde ve memuru olmaktan çıkarılıp, özerk bir yapıya kavuşturulması.

                   *’Kura’ yani şans oyunu ile Hac sırası belirlenmesine son verilmesi, hayatın her alanında olan ‘sıra’ sistemine geçilmesi.

                    *Lüks, israf, beton ve konfora yatırıma acilen  son verilmesi, kaynakların üretim ve istihdama  yönlendirilmesi.

                     *Ziraat ve hayvancılığın süratle geliştirilmesi, zirai teşkilat ve çalışanlarının daireden çıkarılıp, tarlaya, bağa ve bahçeye, çiftliklere, üretimin başına gönderilmesi.

                     *Ziraat arazilerinin korunması, toprak, hava ve suyu koruyacak tüm çevresel tedbirlerin alınması, çevre kirliliğinde eğitim, takip, murakabe, ikaz ve etkin müeyyide uygulanması.

                      *Ailenin korunmasına özel önem verilmesi, İstanbul sözleşmesinin yürürlükte olan yasalarının kaldırılması, yapımıza uygun yasaların tesis edilmesi.

                       *Yuvalar kurulmadan önce, evlilik okulunda eğitim verilmesi, karı koca ilişkileri, çocuk sağlığı ve yetiştirme eğitiminin verilmesi, sertifikaya bağlanması.

                       *Hanımların evde çalışmasının ve çocuk yetiştirmelerinin teşvik edilmesi, sigortalanıp, çocuk sayısına göre ücretlendirilmesi.

                      *Partiler yasası değiştirilerek, parti içi özgürlük ve katılımcılığın tesis edilmesi, parti yönetimleri ve vekillerin  halk tarafından belirlenmesi, tercihli sistemin hayata geçirilmesi.

                      *Başta savunma sanayi olmak üzere, tarımsal ve hayvansal sanayi,  her türlü hafif ve ağır sanayinin teşvik edilmesi, özel sektörün yapmadıklarını, yapamadıklarını devletin yapması.

                        * Sanayi ve üretimde Özelleştirmelere son verilmesi, özelleştirilenlerin de, aynı maksada ve üretime devam ettirilmesi.

                         *Vatan toprağı satışına, KKTC dahil  derhal son verilmesi, bunun yerine üretim şartı ile kiraya verilmesi.

                         *Yabancılara vatandaşlık verilmesine son verilmesi, verilenlerin iptal edilmesi. Bunun yerine, zaruret gereği sığınanlara, ülkelerinde şartlar normalleşinceye kadar ‘geçici vatandaşlık’ verilmesi.

                         *Kamu görevlilerinde ‘ehliyet ve liyakat’ sisteminin sağlıklı ve kalıcı yasal alt yapıya kavuşturulması.

                         *Tüm partiler, dernek ve vakıflar, cemiyet ve cemaatler, üniversiteler, aydınlar ve bilim insanları ile bir araya gelerek, herkesin, ‘TEK DEVLET, TEK VATAN, TEK BAYRAK ve TEK RESMİ DİL’ esası üzerine oturtulan, herkesin eşit ve özgür olacağı yeni bir anayasa yapılması ve devletin ‘mevzi kapma’ yeri olmaktan çıkarılması.

                          *Laikliğin yeniden tanımlanarak, baskı unsuru olmaktan çıkarılması, herkese özgürlük tanıyan ve eşit mesafede duran bir muhtevaya kavuşturulması.

                           *Eğitim sisteminin yeniden ele alınması, ilk mektepten itibaren kabiliyetlere göre yönlendirme yapılması, eğitimle beraber meslek, sıpor ve müzik kabiliyetlerinin de keşfedilip, geliştirilmesi. İlk mektepten başlayarak ahlak, adalet, çevre, sağlık, adab-ı muaşeret, saygı, sevgi, yardımlaşma ve paylaşma eğitiminin, temel eğitim olarak verilmesi.

                            *Üniversitelerin yüksek lise olmaktan çıkarılması, sayılarının azaltılıp veya fakülte sayılarının daraltılıp, eğitim ve bilim kalite ve veriminin artırılması.

                            *İç güvenliğin tavizsiz ve adil sağlanması, önleyici güvenlik sistem ve tedbirlerinin alınması.

                            *Kasten can alma, zorla tecavüz ve vatana ihanet suçlarına kısasa kısas uygulanması ve idamın geri getirilmesi.

                            *Dış politika da, Suriye, Irak ve İran yönetimleri ile etkin bir işbirliği ile sınırlarımızın ve komşu ülkelerin istikrara kavuşturulması.

                            *Ziyonist işgalci ve saldırgan İzrail ile ilişkiler gözden geçirilmeli, başta Kudüs olmak üzere işgal ettiği tüm topraklardan çekilmesi için bölgesel ve küresel mekanizmaların harekete geçirilmesi, bu sağlanıncaya kadar ilişkilerin asgariye indirilmesi.

                             *D8’lerin geliştirilmesi, Türk ve İslam Birliğine yönelik adımların atılması.

                             *AB, Amerika ve NATO ile ilişkilerin gözden geçirilmesi, yeni bölgesel ve küresel birlikteliklerin sağlanması, olmayacak ve olmaması da gerekli  olan AB sevdasından  vazgeçilmesi, AB kıriterleri değil, yerli, milli ve ilmi Ankara kıriterlerinin hayata geçirilmesi.

                             *D. Türkistan üzerindeki Çin mezaliminin ortadan kaldırılması için tüm diplomatik girişimlerin yapılması ve Uygur Türk’ü kardeşlerimizin yanında yer alınması.

                              *BOP ile yerle yeksan edilen kardeş ülkelerle işbirliği yapılarak, yaralarının sarılması ve yeniden bağımsızlıklarının tesis edilmesi.