TCMB “Finansal İstikrar Raporu” yayımladı. Raporun konut sektörünün bugünü ve geleceği hakkında önemli detaylar mevcut.

Bireysel kredilere yönelik devreye alınan  önlemler ve politika faiz artışıyla tüketici kredilerinde büyüme zayıflamıştır. Bireysel kredi büyümesindeki yavaşlama, tüketim harcamalarının dengelenmesine ve cari işlemler dengesine olumlu katkı verecektir. Konut ve taşıt kredilerine yönelik uygulamada olan tedbirlerin de etkisiyle bu kredilerdeki zayıf görünüm sürmektedir.

Konut kredisi kullanan kişi sayısı ılımlı bir şekilde azalmaktadır. Mart itibarıyla borçlu sayısı 2 milyon kişidir. Konut kredisi piyasasında ise faiz oranlarının görece yüksek seyrinin yanı sıra ikinci veya daha fazla tapulu evini alacaklar için kredi değer oranının yüzde 75 azaltılarak uygulanmasının ve söz konusu krediler için risk ağırlığının yüzde 35’ten yüzde 150’ye çıkarılmasının konut kredisi borcu olan kişi sayısındaki azalmada etkili olduğu değerlendirilmektedir.

Mart 2024 itibarıyla toplam konut kredisi hacmi 512 milyar TL düzeyine ulaşmış olup, GSYİH’ya olan oranı yüzde 1,5’tir. Konut kredilerinin GSYİH’ye oranları, tarihsel ortalamalarının altında yer almaya devam etmektedir. Son yıllarda Türkiye’de konut fiyatlarındaki artış nedeniyle konut alım gücünün daralması, konut kredilerine yönelik uygulanan düzenlemeler ve kredi faiz oranlarının yüksek seyretmesi, konut kredisi kullanımının ve payının azalmasına neden olmuştur. Ayrıca, Türkiye’de konut kredilerinin gelişmiş ülke uygulamalarına göre daha kısa vadeli kullandırılması (120 ay) ve borcun sabit faizli yapısı nedeniyle zaman içinde anapara borcunun azalması gibi faktörler de konut kredisi/GSYİH oranının diğer ülke ortalamalarının altında kalmasında etkili olmuştur.

Artan faiz oranları, konut fiyatlarındaki yüksek seyir ve kredi taksit tutarları ve hane halkı geliri arasındaki uyumsuzluk ile birlikte kamu bankalarının zayıf kredi iştahı gibi unsurların da etkisiyle 13 haftalık yıllıklandırılmış konut kredisi büyüme oranı negatif bölgeye gerilemiştir.

Konut kredisi kullanımları tarihsel ortalamasının altında seyrederken konut satışları ağırlıklı olarak ipoteksiz satışlardan gelmektedir. Konut fiyatlarının gelmiş olduğu mevcut seviye, finansal koşullarda yaşanan sıkılaşma ve birden fazla konut sahipliği için uygulanan makroihtiyati politikaların etkisiyle konut kredisi kullanımları oldukça sınırlı seyretmektedir. Bu gelişmelerin etkisiyle 2022 yılı ikinci yarısından bu yana konut kredisi kullanımlarında ve ipotekli konut satışlarında görülen zayıf görünüm devam etmektedir.

Bireysel kredi tahsili gecikmiş alacak  oranları da geçmiş dönem ortalamalarının altında kalmaya devam etmiştir. Teminatlı yapıları ve kredi/değer oranı gibi kredi riskliliğini sınırlayan düzenlemelerin etkisiyle oldukça düşük TGA oranına sahip olan konut kredilerindeki TGA oranları 0,1 ile tarihsel ortalamanın altındaki seyrini sürdürmüştür.

Sonuç…

Konut kredilerindeki en önemli sınırlayıcı etki bugünlerdeki faiz oranlarının yüksek seviyesinden ziyade, BDDK’nın Ağustos 2023’teki düzenlemesi aslında. İlgili düzenlemeden geri adım atılmış olsa, yüksek kredi faiz oranına rağmen bireylerin yine konut kredisi kullanım eğilimlerine devam edeceklerini düşünüyorum. Ancak TCMB Başkanı Sayın Fatih Karahan’ın cümlelerinden de anlaşıldığı üzere, yılın ikinci yarısında iç talepte daralma beklentisi nedeniyle ilgili düzenlemeden geri adım atılmayacak gibi de görünüyor, en azından yılsonuna kadar.

Diğer taraftan değer ve faiz oranı arasındaki ters yönlü ilişki dikkate alındığında, kredi faizlerinin yüksek olduğu bugünler aslında konut fiyatlarının yarınlara kıyasla göreli olarak düşük kaldığı ortamları karşımıza getiriyor. Dolayısıyla üretimin kısıtlı kalmaya devam ettiği günümüz koşullarında nakit sermayesi olanlar açısından alım yönündeki talebin devam edeceğini; ancak borçlanarak erişilebilirliğin ise daha da sorunlu hale geleceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Temmuz Ayı Kira Artış Oranı

Kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz'da sona erdi. Yeni dönemde kira artışı 12 aylık TÜFE oranına göre belirlenecek.

Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak, zam dönemi temmuz öncesi olanlardan bu yıl için yeni artış talep edilemeyecek.

Buna göre; Kirada yüzde 25 zam sınırlaması 2 Temmuz 2024 tarihinde sona erdi. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtlı kalarak ev sahiplerine temmuz ayında 12 aylık TÜFE oranı üzerinden zam yapacak.

Buna göre; Temmuz ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 65,07 olmasının ardından yüzde 65,07 olarak uygulanacak.

Örnek Kira Zammı Hesaplama;

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %65,07

Kira Artış Tutarı: 9 bin 760 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 24 bin 760 TL

Hayatı ertelemediğiniz bir hafta geçirmeniz dileğiyle..

Samet Hızalan