Ev, arsa, iş yeri gibi taşınmazlar için mülk sahiplerinin ödemesi gereken emlak vergisinin bu yıla ait ilk taksit ödemeleri 1 Mart itibarıyla başladı, 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Bazı kesimler vergiden muaf olurken, ödeme yapacakların da ay sonuna kadar süresi bulunuyor.

Emlak vergisi değerlerinin hesabında dikkate alınacak metrekare birim değerleri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. İlk yıl herhangi bir artış yapılmadan ödeme yapılırken, ara yıllarda ise rayiç bedele yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor.

Böylece verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri ortaya çıkıyor. Çıkan sonuçta 1.000 liraya kadar olan kesirler dikkate alınmıyor.

Büyükşehir sınırlarındaki konutlarda vergi değerinin binde 2'si, büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1'i hesaplanıyor. İş yerlerine ait değerin büyükşehirlerde binde 4'ü, diğer illerde binde 2'si, arsalarda büyükşehirlerde binde 6'sı, diğer illerde binde 3'ü üzerinden hesap yapılıyor.

2022-2025 yılları emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak olan arsa ve arazi metrekare birim değerleri, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 49'uncu maddesi çerçevesinde, 30 Haziran 2021 tarihinden önce tespit edilerek karara bağlandı.

Mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2024 yılı vergi değerleri; 2023 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 29.23 oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacak.

2024 Yılında Alınan Ev İçin Vergi Ödenir mi ?

Bu yıl satılan evin emlak vergisini konutu satan ödeyecek. Alıcı ilk yıl vergi ödemez. Yalnızca belediyeye bildirim verir. Bu yıl ev alan için vergi ödemesi 2025'te başlayacak.

Vergi yılda 2 eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksit bu ay sonuna kadar yatırılacak. İkinci taksit ise Kasım ayında ödenecek.

Emlak Vergisinden Kimler Muaf ?

En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan; hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler, SGK'dan aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri), engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri vergiden muaf oluyor.

Muafiyet kapsamında olduğunu bilmeden vergisini ödemiş olanlara iade imkanı bulunuyor. 5 yıllık geriye doğru zaman aşımı süresi içinde ödenen fazla vergiler geri alınabiliyor. Bunun için o dönemlerde de şartları taşıdığınızı gösterir belgelerle belediyeye başvuruda bulunmanız gerekiyor.

EYT’liler Vergi Ödeyecek mi ?

Tek evi olan emekliler başka bir gelirleri de yoksa bu konutları için emlak vergisinden muaf tutuluyor. Bu nedenle çalışmayan EYT'liler bu avantajdan yararlanacak.

Emlak vergisi muafiyeti emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor. Geçen yıl emekli olanlar için muafiyet bu yıl başladı.

Bu yıl emekli olup bildirimde bulunan EYT'liler ise gelecek yıl itibariyle vergiden muaf olacak. Muafiyetten yararlanacak EYT'lilerin bunun için konutun bağlı olduğu belediyeye ilgili formu doldurarak başvurması yetiyor.

Örnek Emlak Vergisi Hesaplama

Büyükşehirler

- Konutun 2023 yılına ait emlak vergi değeri: 950.000,00 lira
- 2023 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı: Yüzde 58,46 / 2= Yüzde 29.23
- Meskenin 2024 yılı emlak vergi değeri: 1.227.685 lira
- 1.000 liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri: 1.227.000 lira
- Bu değerin binde 2'si: 2.454 lira
- Kültür payı (yüzde 10): 245,40 lira
- Ödenecek vergi: 2.699,40 lira
- İlk taksit: 1.349,70 lira

Diğer İller

- Konutun 2023 yılına ait emlak vergi değeri: 950.000,00 lira
- 2023 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı: Yüzde 58,46 / 2= Yüzde 29.23
- Meskenin 2024 yılı emlak vergi değeri: 1.227.685 lira
- 1.000 liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri: 1.227.000 lira
- Bu değerin binde 1'i: 1.227 lira
- Kültür payı (yüzde 10): 122,70 lira
- Ödenecek vergi: 1.349,70 lira
- İlk taksit: 674,85 lira

Hayatı ertelemediğiniz bir hafta geçirmeniz dileğiyle..

Samet Hızalan