Bugün internette yayınlanan komplo teorilerinden bir tanesini anlatmak istedim. Bazılarına saçma gelsede yarın gerçek olacağına inanmaktayım. Neden mi? Bunların hepsi toplumun yavaş yavaş bunlara alışmasınin tek yolu. Sonra uygulaması gelir.

Chemtrail komplo teorisi  ya da kimyasal püskürtme kuramı, yüksekten uçan uçakların semada uzun süre bıraktıkları izlerin gizli olarak planlanmış sinsi hedefler için kasten püskürtülen kimyevî veya biyolojik madde olduğuna ilişkin komplo teorisi. Bu teoriye inananlar, normal jet duman izlerinin nispeten çabuk yok olduğunu, bu şekilde yok olmayan izlerinse ilave maddeleri içerdiğini iddia ederler. Bu görüşler, bazı bilimsel topluluklar tarafından reddedilmiştir ancak sayılı bilim insanı konunun varlığı hakkında uyarılar ve bilgilendirmelerde bulunmuştur.Bu şekildeki izler, sadece normal su tabanlı yoğunlaşma izleri olup rutin olarak yüksekten uçan uçaklar belli atmosferik şartlar altında bırakılmaktadır. Savunucularınca kimyevî püskürtmenin yapılmakta olduğunu ispata teşebbüs etmesine rağmen yaptıkları incelemeler kusurlu bulunmuş veya yanlış anlaşılmalara dayandırılmıştır. Fakat bu yanlış anlaşılmalar kurgulandırma projesine dahil edilebilir.

Yüksekte uçarak duman izi bırakan bir jet uçağı

Komplo teorisinin yaygın popülerliğin den dolayı resmî kurumlar, açıklama isteyen birçok kişi tarafından sorular almışlardır. Dünya'nın her tarafındaki bilim insanları ve hükûmet yetkilileri, sözde kimyevî izlerin aslında normal duman izleri olduğunu defalarca teyit etmişlerdir.

Bu teoriye inananlar, iddia edilen kimyevî püskürtmenin sebebinin Güneş radyasyonunu kontrol etmek, psikolojik manipülasyon, nüfus kontrolü, hava durumunu değiştirme, biyolojik veya kimyevî savaş olabileceğini ve bu izlerin teneffüs hastalıkları ve başka sağlık problemlerine sebebiyet verdiğini öne sürerler. Duman izleri büyük yüksekliklerde (8–16 kilometre) meydana gelir. Bu yüksekliklerde hangi kimyevî madde olursa olsun püskürtülürse bir zarar vermeden dağılıp yüzlerce kilometre uzağa düşer veya yere inmeden bozulur iddiasına karşın; içerdiği nanopartiküller Doğaya ve canlılara büyük zararlar verdiği iddia edilmektedir.

KAYNAK: Wikipedia