Arkeolojik kazılara dikkatli bakarsak dünya tarihinin yeniden yazılması gerekmektedir. Göbeklitepe kazılarında tasvir edilen Tanrıların ellerindeki çantaların Güney Amerika'da yapılan kazılardaki tasvirler dekilerin ayni olduğunu görmekteyiz.Neden? Toplayabildiğim bilgilerin bir kısmını paylaştım.Karar sizin.

Anunnaki Nin bin yıl öncesine ait tasvirlerinde tanrıların gizemli bir çanta taşıdıkları görülüyor ve dünyanın öteki tarafında antik Mesoamerican medeniyetlerinde aynı şeyin tasvir edildiği ortaya çıkıyor. Sümerli temsilleri Anunnaki'nin gizemli 'el çantası', Amerika ve Göbekli Tepe'de birkaç kültürde görülmüştür. Bu nasıl bir tesadüf?

En ilginç ve kafa karıştırıcı gizemlerinden biri, yaygın olarak Uygarlık Beşiği olarak adlandırılan Antik Mezopotamya'da bulunan birçok gizemli motifin bize öğretilen tarihi sorgulamaya itmesidir. Çünkü bulunan zamanlardaki insanların bu kadar ilginç figürleri sanat olarak kullanmaları pek mümkün gözükmüyordu. 

Antik Sümerliler, Anunnaki'yi çok ilginç nesnelerle tasvir etti. Antik Sümerli tanrıların tasvirlerinde görülen en ilginç iki nesne, neredeyse tüm tasvirlerde görülen 'el saati' ve tanrılar tarafından taşınan gizemli 'çanta'ydı.

İlginç bir şekilde, eğer Mezopotamya'dan Amerika'ya dünyanın etrafında binlerce kilometre seyahat edersek, eski Maya, Aztek ve diğer antik medeniyetlerin tanrılarını tasvir ederken aynı motifleri kullandığını bulacağız.

Ayrıca, Mısır'a seyahat edersek tanrılar tarafından eski Mezopotamya ve Amerika'daki gizemli el çantası gibi taşınan Ankh sembolünü göreceğiz.

Neden Amerika, Mısır ve eski Mezopotamya'daki antik medeniyetler tanrılarını ellerinde gizemli bir nesne taşıyarak tasvir ettiler? Amerika, Mısır ve Mezopotamya'daki tüm eski kültürlerin aynı 'Tanrılar' tarafından mı ziyaret edildiği mümkün mü?

İlginçtir ki, Antik Anunnaki neredeyse her zaman humanoid bir formda tasvir edildi, Anunnaki ile sıradan insanlar arasında açık farklılıkları gösteren birçok özellik olmasına rağmen, Antik Anunnaki Tanrılarının yüz özellikleri daima büyük sakallar sayesinde iyi bir şekilde gizlenmişti.

Antik Sümerlilerin tanrılarını humanoid bir formda tasvir etmelerinin yanı sıra, Antik Mısırlılar ve Amerika'daki farklı kültürler de aynı şeyi yaptı.

Burada açık soru şudur: Neden? Neden antik kültürler, birbirinden binlerce kilometre uzakta, tanrılarını neredeyse aynı şekilde tasvir ettiler? Dahası, Antik Sümerlilerin tanrılarını neden gizemli bir çanta taşıyan bir şekilde tasvir ettiklerini ve dünyanın bir ucunda bir yerde insanların aynı şeyi yapmalarının nasıl mümkün olduğunu?

Göbeklitepe'ye seyahat edersek, Güneydoğu Türkiye'de uzak bir tepe üzerinde bulunan aynı ŞEY'i bulacağız.

Göbeklitepe, gezegenimizdeki en eski (eğer en eski değilse) antik mega tapınaklardan biridir. Orada, farklı medeniyetlerin gezegeni yönettiği bin yıllık bir hikayeyi anlatan karmaşık, dev taş sütunlar, halkalar halinde düzenlenmiş duruyor. Büyük taşların, 12.000 yıl önce Neolitik avcı-toplayıcılar tarafından oyma olduğuna inanılıyordu, ancak son kanıtlar, gizemli tapınağın bilinmeyen bir nedenle eski bir tarihte gömüldüğünü gösteriyor.

Tanrıların taşıdığı gizemli çantanın varlığı, bu iki kültürün gizemli bir şekilde bağlı olabileceğini gösteriyor mu?

Neden antik kültürler Tanrılarını gizemli el çantası taşıyarak tasvir etti? İçinde ne vardı?

Ve en önemlisi, gizemli el çantası, ana akım bilim adamlarına göre asla bağlı olmayan farklı medeniyetler arasında nasıl var olabilir?

Belki de Antik Sumerliler tarafından tasvir edilen Anunnaki ve eski Maya, Aztek, Toltek ve Olmec medeniyetlerini ziyaret eden Tanrılar aslında AYNIDIR?

Kaynak: https://lunamerdin.com.tr/blogs/news/tanrilarin-gizemli-el-cantasi-sumer-amerika-ve-gobekli-tepede-bulunan-kalintilarda-tasvir-ediliyor