“ İnsanlık olarak Hz. Adem’in çocuklarıyız. Irk dediğimiz de aslında bir dil ve renk farklılığıdır.

               Irk Allah’ın düzenlemesine dayanan bir hayat gerçeğidir.

               İnsanların kendi ırklarını sevmesi, başarılarından onur duyması ve onlara katkı vermesi doğaldır ve erdemdir.

              Ancak kişinin ırkını yaptığı zulüm üzerinden desteklemesi anlamına ırkçılık İslam Dininde haram kılınmıştır.

                         YAHUDİ DE IRKINI SEVEBİLİR

               Bir Yahudi’nin ırkını sevmesi, ona maddi ve manevi olarak yardımcı olması doğaldır. Kınanamaz bir erdemdir. 

             Ama ırkını, yaptığı zulmü üzerinden desteklememek kuralı onlar için de geçerlidir.

              İsrail yaklaşık üç çeyrek asırdır Filistin’de işgalcidir. 

              Sürgüne göndermeyi, öldürerek sindirmeyi ve yok etmeyi amaçlamaktadır.

              Başta Amerikalılar olmak üzere dünya Siyonistlerine dayanan İsrail her yıl yüzlerce insanı öldürmektedir.

                      7 EKİM BAŞKALDIRISI VE BEKLENTİMİZ

           7 Ekim barışa değil zulme hatta katliama başkaldırı oldu. Bunu Yahudiler de iyi biliyor.

            Küçük bir azınlık da olsa, İsrail’in içinde ve dışında İsrail mezalimine karşı çıkan insan Yahudiler de var. Onlar tesellimizdir.

           Bizim Türkiye Yahudilerinden beklediğimiz Yahudiliğe değil, zulme karşı çıkmalarıdır.

           Milletimiz Filistin/Gazze’de çocuklar ve kadınlar dahil öldürülen insanlarımız için elemli ve öfkelidir. Ülkemiz yönetimi de yapılan zulmü haykırmaktadır.

           Bu kaçıncı uyarıdır sayısını unuttuk.

          Türkiye Yahudileri tam bir duyarsızlık içindedir.

           Bu hayra alamet değildir. Bir ülkede yaşayıp da o ülkenin nimetlerinden yaralanırken zulme karşı olsun tavır koymaksızın ,sessizliğe gömülmek güveni sarsmaz da ne yapar?

                    MÜSLÜMAN KATİLİ ÜLKEMİZ YAHUDİLERİ

           Biz, Türkiye Yahudilerinden İsrail’e gidip zalimce Müslüman öldüren Yahudiler olduğunu biliyoruz. Devletimizin bunları tek tek tespit etmiş olduğundan da şüphe etmiyoruz.

           İsrail-Amerika politikalarının Suriye’nin kuzeyinde arz-ı mev’ûd amacı çizgisinde çalıştığı malumumuzdur.

                  İSRAİL ENİNDE SONUNDA BİR BEDEL ÖDEYECEKTİR

           Biz bugün İsrail’de Filistin’e karşı savaşan yerel Yahudilerin gerektiğinde silahlarını bize de doğrultacaklarından şüphe etmiyoruz.

           Bunun Çanakkale’de de örnekleri görülmüştür.

           Alemlerin Rabbi olan Allah Kur’ân’da bizi uyarmakta ve İsrail oğullarını değil ama onların kâfirleri ve zalimleri olan Yahudileri bize düşman olarak tanıtmaktadır. (Maide 82)

                    TÜRKİYE YAHUDİLERİ BİZE YARDIMCI OLMALI

          Ama biz aşağıda sunulan Kur’a-ni ölçü çizgisinde geleceği adaletle şekillendirmeye çalışıyoruz:

         “Kitap Ehli Yahudilerden den öyleleri vardır ki, ona yığın yığın hazineler emanet etsen bile onu sana geri öder.
         Onlardan öyleleri de vardır ki, kendisine bir tek altın para dahi emanet etsen, başında dikilip durmadıkça onu sana geri ödemez.

         Onların çoğu hak hukuk tanımaz, insanları aldatmayı ve onlara eziyet etmeyi meşru görürler. 

         Bunun sebebi, “Yahudi inancına mensup olmayan o cahil ümmilere karşı işlediğimiz günahlardan dolayı bize bir sorumluluk yoktur. Çünkü Allah, Yahudi olmayan toplumları aldatmayı, onların hakkını yemeyi bize helâl kılmıştır! demeleridir.

         Tevrat’ta bu iddiayı destekleyecek bir hüküm olmadığını bile bile, bunun ilâhî kaynaklı bir inanç olduğunu öne sürerek Allah adına yalan söylüyorlar.” (Alİ İmran 75)

         Türkiye Yahudilerinden isteğimiz, adalet vefa çizgisinde yaşamaları bizi de kendilerini de hüsrana uğratmamalarıdır.”

---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ----- ------ ----- ---- ------ ------ ----- ------- ------ ------- ------

          Ali Rıza Demircan Hocamızdan alıntıladığımız bu yazıya bu ülkede katılmayan var mı? Yüzde yüz haklı bir serzeniş, haklı bir talep, çok çok haklı ve insani bir beklenti, haklı bir tenkit.

           Türk milleti olarak 75 yıldır ve halen 8 ayı aşkın bir süreden beri, insanlık tarihinin en büyük vahşeti, barbarlığı, caniliği, soykırım ve en acı tırajedisi Filistin’de, Gazze’de sergilenirken,

             Türkiye’de ki Türk vatandaşı Yahudilere yönelik şu sorular akla geliyor?

              1-Bunca Ziyonist vahşet sergilenirken söyleyecek bir sözünüz yok mu?

              2-Bunca Filistinli insanın hunharca katledilmesinden üzüntü duyuyor musunuz?

              3- Sizler kendinizi Türk vatandaşı mı, yoksa Ziyonist İzrail vatandaşı olarak mı görüyorsunuz?

               4-Ziyonizme karşı mısınız, değil misiniz?

               5-Bu zalim soykırıma destek veriyor musunuz, vermiyor musunuz?

               6-Türk vatandaşı Yahudilerden ziyonist canilerin safında yer alan ve bu soykırıma katılanlarınız var mı? Varsa, bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz?

               7-İspanya’da ve Hitler zamanında zulüm gören bir topluluk olarak, bugün aynı dine mensup olanların daha beterini yapmasına isyanınız var mı?

               8-Antiziyonist Yahudilere katılıyor musunuz?

               9-İspanya’da aynı zulme maruz kaldığınızda size kapılarını açan Osmanlı Türkleri gibi, siz de bugün soykırıma maruz Filistin’e Gazze’ye açacak kalbiniz ve kapınız var mı? Elinizden gelen yardımı yapıyor musunuz? Veya Gazze mazlumlarına yardım eden yardım kuruluşlarına katkı veriyor musunuz?

               10-Türkiye Yahudi cemaati olarak Gazze soykırımı hakkında tek bir kınamanız var mı? Yoksa, olmayacak mı?

                Türk milleti ve devleti sizi kendi vatandaşı, insanlık kardeşi olarak ve 85 milyonu bir bütün olarak görüyor ve bu ülkede size en ufak bir zarar verilmesine müsaade etmedi, etmeyecek.

                Ama siz de Türkiyeli, Türk vatandaşı ve Türk milletinin bir neferi olarak

 Türk milleti ve tüm insanlığın gösterdiği hassasiyeti lütfen gösteriniz!

                Dünyanın her bir köşesinde bu zulme ses verenler varken, siz de artık güçlü, çok güçlü bir ses veriniz!

                Yahu bir şey deyiniz! Milletimiz ve tüm insanlık bunu sizden bekliyor!

                Bu durum Ermeni ve Rum hiristiyan vatandaşlarımız ve patrikleri için de geçerlidir.