Yarın 14 Mayıs 2023 Pazar.
             Millet olarak sandığa gidiyoruz.
             Türkiye’nin 13. Cumhurreisini / Cumhurhizmetkarını ve  birilerinin seçtiği, bize de; “Bunları biz seçtik, bize layık gördük, siz de bizim seçip önünüze koyduklarımızı seçin” dediği m. vekillerini seçeceğiz.
              Başı sakat olan bu işin, sonu hayır olsun inşallah.
              Öncelikle şunu ifade etmeli ve istemeliyiz ki; seçim sonucu ne olursa olsun, sağduyu hakim olmalı, herkes sonuca hukuk ekseninde bakmalı, hukuk dışı en küçük bir girişime meydan verilmemelidir.
                İkinci isteğimiz de; kazanan da kaybeden de, halka birlik ve kardeşlik mesajları vermeli, kucaklayıcı bir dil kullanmalı, 85 milyonun yüreğine su serpilmeli, en ufak bir ayrım yapmaksızın hepsinin hizmetkarı olunacağı açık ve vurgulu bir şekilde ifade edilmelidir.
                  Ardından da, seçim süresince kullanılan yalan, algı, manipülasyon, dezenformasyon, karalama, iftira, nefret, öcüleştirme, ötekileştirme, kutuplaştırma, kamplaştırma, ayrıştırma, düşmanlaştırma ve bölme dilinden dolayı, bunu kim yaptıysa  milletten özür dilemeli, millete kötü örnek olmadan dolayı af dilenmeli, helallik alınmalı, bir daha yapılmayacağına dair söz verilmeli, “bütün bunlar seçim manevraları, atraksiyonları, oyunları idi, bitti ve geride kaldı” denmeli ve seçim uğruna, oy devşirme uğruna açılan yaralar, fay hatları tamir edilmeli, bu yola da asla ve kata bir daha tevessül edilmemelidir.
                İşe başlar başlamaz da, acil sorunlardan başlayarak, hızlı bir şekilde çalışma başlatılmalıdır.
                 Bu kapsamda iç politika ve icraatta beklentilerimiz:
                 Sistemin tümünde bir onarım ve yenileme süreci başlatılarak;
                 1-Süratle bağımsız, adil ve hızlı karar veren YARGI sistemi tesis edilmeli, halkın adalete güveni tam olarak tesis edilmeli, suç işleyen, suç iddia edilen  kim varsa üzerine gidilmeli, siyasetin gölgesinde taraflı yargı imajı ortadan behemehal kaldırılmalıdır.
                 2-İdam, kısasa kısas yasası tez zamanda çıkarılmalıdır.
                 3-Bünyemize uymayan AB’den ithal edilen veya baskıyla yürürlüğe koyulan tüm yasalar ayıklanmalı, evrensel insani değerler, inanç ve kültür yapımız dikkate alınarak, yerli, milli ve hukuki bir anayasa ve yasa düzenine geçilmelidir.
                 4-Ehliyet ve liyakat sistemi kalıcı bir altyapıya kavuşturulmalı, etkin ve adil sicil, hizmet süresi, doğruluk ve  dürüstlük, kapasite, gayret, mesai de sınır tanımama ve verimlilik kıriterlerine bağlı bir ücret, terfi ve kamu hiyerarşisi sistemi tesis edilmelidir.
                 5-İç ve dış güvenlik, Yargı, Diyanet ve YSK’nu siyaset dışında tutacak kalıcı altyapı oluşturulmalı, DİYANET ÖZERK BİR YAPIYA KAVUŞTURULMALI, hükümetlerin ve dolayısıyla siyasetin memuru olmaktan acilen çıkarılmalıdır. KURA sistemi ile HAC sırası belirlemeye son verilmeli, hayatın her alanında olan SIRA sistemine geçilmelidir.
                 6-TARIM ve HAYVANCILIĞA özel önem verilmeli, bu sektörü geliştirecek, üretim ve istihdamı bu alanda artıracak tedbirler acilen alınmalı, ZİRAAT ARAZİLERİMİZ, TOPRAK SU VE HAVA KAYNAKLARIMIZ gözümüz gibi korunmalıdır. Başta ZİRAAT, ZİRAİ SANAYİ, ağır sanayi, teknoloji ve savunma sanayi hızla geliştirilmeli, dünya sıtandartının üzerine çıkacak tedbirler alınmalıdır.
                  7-Eğitim sistemi gözden geçirilmeli, ilk mektepten başlayarak, hem mesleki hem de sıpor dallarında kabiliyet ve beceri esas alınarak yönlendirme yapılmalı, mesleki ve teknik okullar geliştirilip, mühendisliklere geçiş te buralardan yapılmalıdır. Üniversiteler sınırlandırılmalı, ihtiyaç kadar fakülte ve talebe sistemi geçerli olmalı, üniversitelerin bilim üretme yerleri olması ve sektörlerle beraber çalışması sağlanmalıdır.
                  8-Enfilasyon, pahalılık ve işsizliği önleyecek tedbirler süratle alınmalı,  VERGİ VE GELİR DE ADALET SAĞLANMALI, devlet işlerinde dürüstlük ve şeffaflık sağlanmalıdır.
                  9-Önce ahlak, maneviyat ve adaleti esas alan ve devletin temel taşı ve en küçük birimi AİLEYİ koruyup geliştirecek tüm tedbirler alınmalı, aile ve okuldan başlayarak bir yaygın eğitim seferberliği başlatılmalıdır.
                   10-Tüm partiler, STÖ, üniversiteler, bilim çevreleri, kanaat önderleri ve basın ile bir araya gelip, herkesin kendini orada bulacağı bir SİSTEM, bir ADALET CUMHURİYETİ oluşturulmalı, sistem tartışılmaktan ve mevzi kapmaktan kurtarılmalıdır.
                    11- Özelleştirmelere, MİLLİ VARLIĞIMIZIN SATILMASINA, hususen VATAN TOPRAĞI SATILMASINA ivedilikle son verilmeli, onun yerine KİRALAMA yapılmalı, YABANCILARA VATANDAŞLIK asla verilmemeli, verilenler iptal edilmeli, ülkedeki sığınmacılar, ülkelerinde güven sağlandıkça tek tek geri gönderilmelidir.
Dış politika da beklentilerimiz:
                 1-Suriye politikası kökten değiştirilmeli, Suriye yönetimi, Türkiye, İran, Irak ve Suriye arasında kuvvetli ve güvenilir bir işbirliği başlatılarak, bölgedeki yabancı güçler defedilmeli, Suriye ve Irak’ın bütünlüğü sağlanmalı, her iki ülkede ABD ve İzrail himaye ve çıkarlarına yönelik kurulan ve bu ülkeleri parçalayan ayrılıkçı oluşumlar ortadan kaldırılmalıdır.
                2-Başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulana kadar ve lanetlilerin işgal ettikleri tüm topraklardan çekilene kadar ZİYONİSTLERLE işbirliği asgariye indirilmeli, bölge ülkeleri ile bu yönde ittifaklar kurulmalı, D8’ler geliştirilmeli ve genişletilmeli, yeni bir barışçıl pakt haline getirilmelidir.
               3-Çin’in Türkistan’a yönelik mezaliminin durdurulması için, iç ve dış tüm tedbirler alınmalı, yerel ve uluslararası odaklar harekete geçirilmelidir.
               4-BOP ile mahvedilen tüm kardeş ülkelerin toparlanması için gereken tüm tedbir ve çalışmalar yapılmalıdır.
               5-Yonan’ın kanunsuz bir şekilde silahlandırdığı adalar ve işgal ettiği 18  küçük ada için gerekli çalışmalar başlatılmalıdır.
              6-Olmayacak, olması mümkün olmayan AB konusunda ısrar edilmemeli, yeni Türk-İslam Birliği ve mazlum  3. Dünya ülkeleri kapsamında yeni oluşum ve  ittifaklar oluşturulmalı, diğer ülkelerle de barışçıl ve karşılıklı yarar üzerinde ilişkiler sürdürülmeli, emperyalizme ve ziyonizme geçit verilmemelidir.