Kur’an-ı Kerîm kurban gerçeğini, “Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini anarak kurban kesmeyi meşru kıldık.”  âyetiyle dile getirmektedir.

            Hz. âişe"den rivayet edildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “âdemoğlu kurban günü Allah katında kurban kesmekten daha güzel bir amel işlemez. Kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla (sevap olarak) gelir. Kurban, henüz kanı yere düşmeden, Allah tarafından kabul edilir. Bu sebeple kurban kesme konusunda gönlünüz hoş olsun, (bu iş size zor gelmesin).”

            Dini literatürde bayram denince iki şey akla gelir. İydi Fıtr ve İydı Udhiyye diye isimlenen Ramazan ve Kurban bayramlardır. Bu iki bayram Peygamberimizin tebliğin başladığı Mekke döneminde yoktu. Ne zaman ki hicret ve cihad ile Medine dönemi başladı o zaman bu iki bayramın meşruiyeti ilan edildi. Anladığımız kadarıyla Müslümanlar müşriklerle beraber yaşarken bu bayramı kutlamanın anlamı yoktu. Çünkü bayramların ana özelliği hakkı “Tekbir” etmektir. Hac ise Mekke fethinden sonra yapılmaya başlanmıştır hatta hacdan önce Müslümanlar bir umre yapma imkânını elde etmişlerdir. Merakım şu ki bu umre esnasında Haremde bulunan putlar yerlerinde duruyordu. Bununla beraber kıble tahvili sonrası da Mekke fethedilinceye kadar Kâbe’de putlar mevcuttu. Buradan anladığımız her şey imkânlar ölçüsünde eda ediliyor. Hepsine kavuşulamayanın hepsi terk edilemez.

            Bizim durumumuza gelince Mekke dönemi desek tam değil, Medine dönemi desek o da değil çok farklı bir dönemdeyiz. Bir taraftan tağut denen kişilerin rableştirildiği durum var, diğer taraftan okunan ezanlar ve kılınan namazlar var. Gerçek olan şu ki tam bir “Cennet Vatan” değiliz yani darusselama ulaştıracak bir yurt İslam olamadık.

Tüm sıkıntılara rağmen elde ki imkânlar nispetinde bayramların buruk sevincini yaşayacağız. Rabbimizi sadece bayram namaz ve hutbelerinde değil aynı zamanda bulunduğumuz her yerde de tekbir edeceğiz eğer biz bu vazifeyi yapmazsak iblis ve avanesi olan şeytanlar müstekbir olarak bizi ezecekler ve pasif hale düşürecekler.

            Berâ" diyor ki, “Hz. Peygamber"i (sav) hutbe verirken dinledim, şöyle  buyurdu: "Bugün ilk işimiz, (bayram) namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur." ” Kurban kesenler namazı seven ve muhafaza edenler olmalıdır.

Hz. Peygamber"in sünnetine sımsıkı bağlılığıyla şöhret kazanmış olan Abdullah b. Ömer, organları noksan veya yaşları elverişli hâle gelmemiş olan hayvanları kurban olarak kesmekten çekinir; Hz. Âişe"nin yeğeni Urve b. Zübeyr ise çocuklarına şöyle derdi: “Yavrularım! Hiçbiriniz şerefli dostlarınıza lâyık görmediğiniz hayvanları, hac (veya umre) kurbanı olarak kesmesin. Çünkü Allah, şereflilerin en şereflisidir ve her şeyin en iyisine lâyıktır.”

Bayramların hakkın galip geldiği, kardeşliğin el ele tutulduğu, mazlumlara yardım edildiği, iktisadın insanca yaşama dönüştüğü, sokakların iffeti temsil ettiği ve son nefesin imanla verildiği günlere kavuşabilmek dileğiyle bayramınız mübarek olsun aziz dostlar…

DUANIN ÖĞRETTİKLERİ

Kurban sahibinin kesim esnasında orada hazır bulunması müstehaptır. Hayvan yere yatırılırken, “Yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah’a, O’nun birliğine inanarak çevirdim. Ben müşriklerden değilim” (el-En‘âm 6/79); “Benim namazım, ibadetim (kurbanım), hayatım ve ölümüm hep âlemlerin rabbi olan Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben Allah’a teslim olanların ilkiyim” (el-En‘âm 6/162-163) meâlindeki âyetleri okur ve kabulü için Allah’a dua eder. Daha sonra da tekbir ve tehlîl getirir. Bu ayetler tevhidi kulluk şuurunun pusulasıdır ve daima bu şuurda yaşanmalıdır.

Şeddâd b. Evs diyor ki, “Ben iki şeyi Resûlullah"tan (sav) belledim. O şöyle buyurdu: “Allah her işi güzel yapmayı istemiştir. Şu hâlde siz (meşru bir sebeple) öldürürken de, (işkence etmeden) güzelce öldürün. Bir hayvanı kestiğinizde de kesimini güzel yapın. (Biriniz hayvan keseceği zaman) bıçağını bilesin ve kestiği hayvanı rahatlatsın!”

KURBAN

Bazen oğuldur, bazen can

Bir babadır bazen âleme kurban

Kurbanların en zor, fakat en anlamlısı olan

Nefsi kurban inancıyla bayramınızı tebrik eder,

Bu yolda bir ve beraber olmayı Cenabı Haktan niyaz eriz.