Gelir İdaresi Başkanlığı kira vergilerinin ödenmesi, vergi kaybının olmaması için tüm olanaklarını kullanmaya başladı, bunun için tüm devlet kurumlarının verilerini de elde ederek kullanıyor.

Özellikle kendi çalışma alanım olan Serdivan’dan da bu çalışmaların sıklaştığı duyumunu aldım.

Tapu kayıtları elinde olan Maliye şimdi de Nüfus Müdürlüğü’nden ikamet adreslerini aldı. Yaklaşık Türkiye geneli 5 milyon dairede bu iki veriyi karşılaştıran müfettişler önce tapu kaydı olmadan ikamet eden vatandaşları tespit etti. Ardından bu evler için vergi ödenip ödenmediğini araştırdı. Bu veriler de tabii ki Maliye de bulunuyor. Ayrıca noterden sözleşme yaptığınız zaman da direk olarak veriler ellerinde oluyor.

Ortalama 1.4 milyon evin vergisinin ödenmediğinin tespit edildiği biliniyor. Bu evlerden yaklaşık 400 bininin ev sahiplerinin ailelerinin ikamet etmesi gibi vergiden muaf durumlar olabileceği tahmin ediliyor. Yasa gereği anne babalar veya çocuklar hariç evinizde diğer akrabalarınız veya çok yakın arkadaşlarınız oturmuş olsa ve siz onlardan kira almasınız bile emsal kira bedeli üzerinden verginizi ödemek zorundasınız. İşte şu anki verilen böyle 1 milyon ev sahibinin ödemesi gerektiği halde kira vergisini ödemediği tahmin ediliyor.

Şimdi Maliye ekipleri tespit edilen ve potansiyel olarak vergi ödenmediği düşünülen bu 1.4 milyon eve giderek bir yandan ikamet edenlerin çocuk veya anne ve baba gibi kira vergisi ödenmemesi gereken kişiler olup olmadığını diğer yandan eğer değillerse kira bedelini de sorarak kira tutarına da tespit ediyor.

Yani kısacası Kira Gelir vergilerinizi ödemeyi unutmayın mutlaka ödeyin yoksa harici yüksek cezalar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Kira vergisini ödemeyenler tespit edilirlerse ödenmeyen verginin kendisi ve bir misli ceza ile birlikte ödenmesi gerekiyor. Ayrıca 2023 gelirini beyan etmeyen ev sahipleri 21 bin liralık kira vergisi istisnası hakkını kaybedecek. Zamanında ödenmeyen vergi için aylık yüzde 3.5 gecikme faizi ödeyecek. Ayrıca beyanname verilmemesi nedeniyle 2 kat birinci derece usulsüzlük cezası kesilecek.

Kira Bildirim Formu

Tabi ki Maliye Bakanlığı bunlarla da kalmadı, daha önce de belirttiğim kirada oturan vatandaşlara "Kira Bildirim Formu" doldurmaları çağrısında bulundu.

GİB’ten Yapılan Duyuru Şu Şekilde;

“Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında kira gelirlerinin tespiti ve doğru beyan edilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri ve TÜİK istatistiklerinden de faydalanılarak potansiyel kiracılara ait adresler tespit edilmektedir. Buna göre mükelleflerimizi gönüllü uyuma davet etmek üzere bilgilendirme mektupları gönderilmekte ve/veya kiracı yoklama yapılmaktadır.

Yapılan yoklama sonucunda ulaşılamayan kiracılara belirtilen gün ve saatte, belirtilen adrese gelmeleri için ödenen kiralara ilişkin görüşme mektubu bırakılmaktadır.

Bugünden itibaren görüşme mektubu bırakılan kiracı vatandaşlarımız kira ödemelerine ilişkin bildirimlerini vergi dairesine gitmeden Dijital Vergi Dairesi Uygulamasında yer alan Kira Bildirim Formu’nu doldurarak da yapabileceklerdir. Bu doğrultuda kira ödeyen tüm vatandaşlarımızı Kira Bildirim Formu’nu doldurmaya davet ediyoruz.

Kira Bildirim Formu; Dijital Vergi Dairesine (https://dijital.gib.gov.tr) kullanıcı bilgileri (kullanıcı kodu / T.C. kimlik numarası / vergi kimlik numarası) ve şifre veya e-Devlet şifresi ile giriş yapıldığında sol menüde en alt bölümde yer almaktadır.”

Yani Kiranız ne kadar, geçmiş yıllardan bu yana kiranız ne kadar arttı, kiranızı yatırdığınız IBAN numarası nedir, evi emlak danışmanı ya da ev sahibi aracılığıyla mı tuttunuz?' gibi sorularla vatandaştan bilgi alınıyor. Eğer kendisi veya ilgili kişi yoksa eve ihbarname bırakılıyor. Sorularla aynı zamanda emlakçılar da denetleniyor. Ev sahiplerinin beyanlarının kiracıların verdiği bilgilerle karşılaştırılıyor.

Gelir Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 89. maddesinde yer alan düzenlemeye göre; yıllık gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirlerden bazı indirimlerin yapılması mümkün oluyor. Bu indirimlerden biri de kanunda sayılan şartlar dahilinde eğitim ve sağlık harcamalarının gelir vergisi matrahından indirilebilmesidir.

Gelir vergisi matrahının tespitinde beyannamede bildirilecek indirimlerin yapılabilmesi için yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Gelir Vergisi Kanunun 89. Maddesi hükmüne göre, beyan edilen gelirin % 10 unu aşmaması şartıyla eğitim ve sağlık harcamaları yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilebilecektir. Buna göre, eğitim ve sağlık harcamalarının yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilebilmesi için;

-Eğitim ve sağlık harcamaları Türkiye’de yapılmalıdır.

-Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmelidir.

-Söz konusu eğitim ve sağlık harcamaları mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olmalıdır. “Küçük çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir. Kira gelirleri nedeniyle beyanname vermek durumunda kalan mükelleflerin Gelir Vergisi Kanunun 89. Maddesinde sayılan diğer indirimler yanında özel kanunlarında yer alan indirimlerden de faydalanabileceklerini hatırlatmış olalım.

Hayatı ertelemediğiniz bir hafta geçirmeniz dileğiyle..

Samet Hızalan