Şimdiye kadar toplumu  yönlendirip yönetmek için yönlendiricilerin ve dış güçlerin birden fazla metot kullandıklarını gördüm. İçlerinden iki tanesi çok ilgimi çekti paylaşmak istedim.

Birincisi DALGA ETKİSİ diye tabir edilen bir yol. Dalga etkisi başlangıç halinde bir etkiyle dışa doğru adım adım genişletme durumudur. Benzetmek istersek suya bir taş attığımızda dalgaların dairevi yayılması gibi. Toplumu harekete geçirmek istediğinizde büyük bir yalan veya toplumun inançlarını kendi istediğiniz gibi düşünmesini veya düşünmemesini sağlayacak bir slogan oluşturmak. Olay bir tarafın oluşmasıdır.Müsbet veya menfi. Karşı tarafın oluşmasını sağladığınızda size düşen beklemek.Toplumu harekete geçirdiğinizde yönetmek çok kolaydır. İki üç slogan meydana getirdiğinizde bu sloganlar sizin ana fikriniz olur. Buna sebep göstermeniz gerekirse fertlerin harcama alışkanlıklarında azalmalar, gelirdeki düşüşler, gelebilecek olan felaketlerin kullanılması, toplumda gelecek endişesinin çoğaltılması çok güzel kullanılabilir. Sosyolojik anlamda ise toplumda hayır aktivitelerini yükseltmek şarttır. Başlangıç durumunu yaratan etkileşimin, direkt olarak bağlı olmayan diğer etkileşimleri ve sonuçları peş peşe doğurmasını sağlayabilirsiniz.

İkinci yol KELEBEK ETKİSİ

Kelebek etkisi  bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilmesine verilen addır.

Bir örnekle izah etmeye çalışırsak  “Bir kelebeğin kanat çırpması, Dünyanın yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasınada neden olabilir.” Kelebek etkisini tam olarak anlayabilmek için kaos teorisini anlamak gerekir. Aralarındaki ilişkiyi bir analoji ile açıklayabiliriz; eğer kaos teorisini yan yana dizilmiş domino taşları olarak düşünürsek, kelebek etkisi birinci taşa dokunulmasıdır. Kaos teorisi, sürprizlerin, doğrusal olmayan ve öngörülemeyenlerin bilimidir. Doğal bilimlerin çoğu fiziki ve kimyevi reaksiyonlar gibi tahmin edilebilecek olaylarla uğraşırken; kaos teorisi, türbülans, hava durumu, borsa gibi önceden tahmin edilemeyen ve kontrol etmenin imkansız olduğu  olaylarla ilgilenir. Kaos teorisi fraktal geometri ile açıklanabilir çünkü temellerinde yatan mantık aynıdır. Fraktal geometri, doğanın geometrisidir.

Kelebek etkisi fikri tüm insanlığı etkisi altına alan bir kavram olmuştur. İnsanlar kelebek etkisi analojisini sadece hava durumu gibi bilimsel olaylarda değil, aynı zamanda ekonomi, psikoloji, felsefe ve iç ve dış politika gibi başka alanlarda da kullanmaya başlamıştır. Bunun için gerekli zeminin türlü sebeplerle hazırlanması, bazı aktivistlerin veya o ülkede istemedikleri bir iktidar oluşmamasını sağlayacak dış istihbarat güçlerinin hareketleridir. Bunun için toplum olaylarının analizlerini çok iyi yapmamız lazım. Değerlendirilmesini medyadan ziyade tarih içinde bundan evvel yaşanmışların hatırlanması ve buna göre toplumun karar vermesi gerekmektedir. Olabilecek aksi bir durumda ekonomik faturanın bizlere kesileceği kesindir. Yani mağdur olacak olanın kararlı olması ve konuları iyi analiz etmesi şarttır.