Batıl bir sisteme ant içip hakikati gizleyenlerden olmadığınız için şükrediniz.

Mahkemelerde adaleti değil istismar ve gücü uygulayanlardan olmadığınız için şükredin.

Okullarda sahte ve yalanı bilgi ve hakikat diye sunmayan öğretmen olmadığınız için şükredin.

Belediyelerde imar ve iskânda kayırma yapanlardan olmadığınız için şükredin.

Devletin malı deniz diyerek haksızca servet edinenlerden olmadığınız için şükredin.

Devlet erkinde haksız ihale veren memurlardan olmadığınız için şükredin.

Mafyayı aratacak derecede ortamı bozan güvenlik elemanı olmadığınız için şükredin.

Hasta taşınacak ambulansta esrar ve eroin taşıyan şoför olmadığınız için şükredin.

Hastanede sahte ilaç, rapor ve gereksiz ameliyatlar yapan doktor olmadığınız için şükredin.

Üniversitede sahte makale, intihal ve nesli zayi eden eleman olmadığınız için şükredin.

Camide görevi ihmal eden ve hakikati ilan etmeyenlerden olmadığınız için şükredin.

İslam’ın gür sesini haykırmayan ve şirki anlatmayan müftü, vaiz olmadığınız için şükredin.

Ailesini haramla besleyen, mahremiyeti denizde bozan evin reisi olmadığınız için şükredin.

Çocuğunu sadece doğuran, emzirmeyi ve bakımını ihmal eden anne olmadığınız için şükredin.

Sattığı ürünün ayıbını gizleyen ve sözünde durmayan tüccar olmadığınız için şükredin.

Adı müteahhit, yüklenici olduğu halde ahde vefa etmeyen kalfa olmadığınız için şükredin.

İlim sahibi olduğu halde ameli ve ihlası önemsemeyen hoca olmadığınız için şükredin.

Duvar duvara komşu olup haklara riayet etmeyen komşu olmadığınız için şükredin.

Trafikte şiddet ve hakaretle kavga eden eden sürücü olmadığınız için şükrediniz.

Boşandığı eşine şiddet uygulayan ve cinayet işleyen herif olmadığınız için şükredin.

Evlilik vadiyle iffeti kirleten, namusu yok eden yalancı olmadığınız için şükredin.

Atalar dinine inanıp, İslam’ın şeriatına düşman olmadığınız için şükredin.

Halkı uydurma kıssa ve sözlerle oyalayıp cihadı unutturan TV hocası olmadığınız için şükredin.

Bir file ve çemberin etrafında spor adına sultan kandırmacasıyla mahremiyeti yok sayan sporcu kadınlardan olmadığınız için şükredin.

Helal haram demeden bankaların faizine meftun olmuş sermayedar olmadığınız için şükredin.

Çevreyi kirleten, ormanı yakan, yollara engeller koyan olmadığınız için şükredin.

Eğlencesi içki, kumar ve zinaya meftun olmadığınız için şükredin.

Sokaklarda yatak kıyafetiyle dolaşan çıplaklıkta sınır tanımayan haysiyetsizliğe davetçi olmadığınız için şükredin.

Yüzünde kabalık, sözünde küfür, elinde silah, ağzında hakaret olmadığınız için şükredin.

Namazı terk eden, zekâtı yok sayan, ramazanı ihlal eden, hacca sırt dönen olmadığınız için şükredin.

Zulümler karşısında susan, zalime ses çıkarmayan, batıla övgü düzen olmadığınız için şükredin.

İsrail’i seven, Siyonizm’e özenen, yardakçılarına alkış tutan olmadığınız için şükredin.

Tarihi gizleyen, gerçeği ters düzen eden akademisyen olmadığınız için şükredin.

Kuranı tartışan, hadisi inkar eden, kendinden başka görüş kabul etmeyen hocalardan olmadığınız için şükredin.

Zahiri süsleyen batını ve dili kirli, ilim ve kardeşlik ahlakından uzak ehli tarik olmadığınız için şükredin.

Müslüman kardeşini korumayan, izzetine sahip çıkmayan ümmeti vahdete ulaştırmayan siyasetçi olmadığınız için şükredin.

Hz Ömer adaletinden bahseden, kızım olsa elini keserim deyip de ehliyetsiz davrananlardan olmadığınız için şükredin.

Haremeyn’e imam olup batıla ve ecnebiye hayran, idareciye haksız dua eden imam olmadığınız için şükredin.

Dinini yıkan, ümmeti cahil bırakan, batıla kapı açanlara dua eden olmadığınız için şükredin.

Haberleri gizleyen, yalanı süsleyen, gerçeğe suspus olan gazeteci olmadığınız için şükredin.

Zahirde muttaki, gizlide günah aşığı, halkın arasında sahte gözyaşı akıtan olmadığınız için şükredin.

Dünyayı ahirete tercih eden, haramı helalden daha çok seven,  ölümden nefret eden olmadığınız için şükredin.

Evet, bu konuda daha çok şeyler kaleme alınabilir, siz hak ve hidayetten yana olduğunuz için hamdediniz. Yolunuz açık, ömrünüz bereketli olsun. Hatalarımız affolsun.