Uzlaştığımız alanların çok az olduğu ya da bir başka deyişle, uzlaşamadığımız konuların çok olduğu belki de ender ülkelerden biriyiz.

                 En makul, akli, ilmi ve vicdani konularda bile ittifak edemiyor, itiraz ediyor, zararlı olduğunu bile bile sahip çıktığımız, ayrıştığımız konular maalesef çok.

                 İnançları, kültür ve töreleri bir yana bıraksak bile, sadece akıl, ilim ve vicdanı ölçü alarak ve kullanarak, “aklın yolu birdir” diyerek, hiç olmazsa iktisadi, sosyal, kültürel ve toplumsal şu konularda ittifak etmemiz, ayrışma konusu olmaktan çıkarmamız gerekir.

                 1-Öncelikle ve olmazsa olmaz temel esas olan ADALET, BAĞIMSIZ, ADİL VE HIZLI KARAR VEREN YARGI, DOĞRULUK, DÜRÜSTLÜK, İNSAN/KUL HAKKI YEMEME, YOLSUZLUK, TORPİL, SUİSTİMAL YAPMAMA, ÇALMAMA, KAMU HAKKINA TECAVÜZ ETMEME, adil vergi ve gelir dağılımı, ADİL BİR İKTİSADİ SİSTEMİ KURMADA, AHLAKLI OLMA, 85 MİLYONU KUCAKLAMA, ÖTEKİLEŞTİRME, KUTUPLAŞTIRMA, AYRIŞTIRMA VE BÖLME YAPMAMA, EHLİYET VE LİYAKATE UYMA konusunda, kesin bir dil ve kararlılıkla  UZLAŞALIM ARTIK!

                 2-Kasten can alma, zorla tecavüz ve iyi tanımlanmış vatana ihanet konusunda İDAM yasasının çıkarılması ve uygulanması konusunda her akıl ve vicdan sahibi ittifak etmeli, insani olarak benimsenmelidir. İDAMDA UZLAŞALIM ARTIK!

                 3-Bay ve bayan ayırmadan, her iki cins için de geçerli olmak üzere, “Kapanmada sınır olmaz, açılmada sınır olur” gerçeğinden hareketle ve insanlık tarihi boyunca kahir ekseriyetle bilfiil uygulanan bu insani davranışa hepimiz uymalı, itirazsız ittifak etmeliyiz. Yatak kıyafetini bile aşan bir gayriinsani, edep ve adap dışı beden sergilemelerinden vazgeçmeli, toplumsal olarak itirazsız kabul etmeli, aksine davrananlara topyekün birlikte karşı durmalıyız. Sınırsız kapanmanın, örtünmenin zerre zararı olmayacağını, ama açılmada sınırsız hareket edilemeyeceğini, zararlı olduğunu her akıl sahibi kabul eder. İnsan bedeni kendi özelidir, özeline sahip çıkmak, “özelinde” istediği gibi kullanmak durumundadır. Her iki cins de, sınırları aşıp birbirini tahrik etmemekle mükelleftir. Yine her iki cinsin de açılıp saçılmalarını (Ne hikmetse baylarda açılıp saçılma kahir ekseriyetle olmamaktadır), kendilerini, kendi özellerini teşhir etmelerini akılla izah etmek mümkün değildir. AÇIKLIĞI, SOYUNMAYI SAVUNMAYALIM ARTIK!

                  4- ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLERE VE ÇOCUK YAŞTA FUHUŞA KARŞI UZLAŞALIM ARTIK! Çocuk yaşta evliliğe karsı çıkıp ama çocuk yaşta liselere kadar inmiş fuhuşa  karşı çıkmama çifte sıtandardından vazgeçelim artık!

                 5- FUHŞUN HER TÜRLÜSÜNE, YAŞA BAKILMAKSIZIN TÜM FUHUŞLARA, HELE HELE ALENİ, MİLLETİN GÖZÜ ÖNÜNDE, TÜM KAMU ALANLARINDA FUHUŞA VE FUHUŞA GİDEN TÜM YOLLARA topyekün birlikte karşı çıkalım, ALENİ FUHŞU YASAKLAYALIM ve bu konuda UZLAŞALIM ARTIK!

                  6-Her türlü alkollü içki ve sigaraya karşı ortak bir tavır sergilemeli, insan sağlığına bilimsel olarak tespit edilen ve herkesçe bilinen zararları ortada iken, bunlara yönelik mücadele ve kısıtlamalarda ittifak etmeliyiz. Kapalı özel mekanlar hariç, açık alanda, hiçbir kamu alanında alkollü içki alımına müsaade edilmemesi konusunda birleşmeliyiz. Bu durum, insan sağlığına zararlı her şey, her türlü girişim için geçerlidir, geçerli olmalıdır. İNSANA ZARARLI ALKOLÜ SAVUNMAYALIM ARTIK!

                  7- Yerli ve milli değerlerimize, dilimize, inanç ve kültürümüze, YERLİ, MİLLİ ve İNANÇ kurum ve simgelerimize ittifakla sahip çıkmalı, bunlara zarar verecek girişimlere karşı beraber durmalı, burada bir ayrışmaya gitmemeliyiz. YERLİ, MİLLİ VE İSLAMİ DEĞERLERİMİZE, DİLİMİZE VE KÜLTÜRÜMÜZE, DİLİMİZE VE KÜLTÜRÜMÜZE YÖNELİK YABANCI İSTİLADAN KURTARMADA VE HEP BERABER SAHİP ÇIKMADA, UZLAŞALIM ARTIK!

 AİLE YAPIMIZI KORUMADA, aileyi tehdit eden tv. yayınlarına karşı çıkmada UZLAŞALIM ARTIK!

                   8-Her alanda lüks ve israfa karşı birlikte hareket etmeli, itibarın lüks, israf ve şatafatta olmadığını bilmeli, bunu geçici bir tedbir olarak değil, kalıcı ve sürekli  bir millet ve devlet politikası haline getirmeli, burada şeksiz şüphesiz ittifak etmeliyiz.  LÜKS VE İSRAFA KARŞI UZLAŞALIM ARTIK!

                    9-Vatan toprağı satışına ve yabancılara vatandaşlık vermeye hep beraber karşı çıkmalı, bu konuda ittifak etmeli, hiç olmazsa “mütekabiliyet” uygulamalıyız. VATAN TOPRAĞI SATMAMADA VE VATANDAŞLIK VERMEMEDE UZLAŞALIM ARTIK!

                    10-Topyekün çevreyi, hayvanları, bitkileri, suyu, toprağı, havayı, ormanları, meraları ve ziraat arazilerini korumada, ÇEVRE DUYARLILIKTA UZLAŞALIM ARTIK!

ÇEVREYE ÇÖP ATMAMADA, BU KONUDA DEVAMLI VE YAYGIN EĞİTİMDE VE CAYDIRICI CEZA VERMEDE UZLAŞALIM ARTIK! Barınak, kısırlaştırma ve tüm tedbirleri alarak, imkanları sonuna kadar kullanarak KÖPEKLERİN SOKAKATAN TOPLANMASI ve bakılamayacak sayıya ulaştığında hasta ve zayıf olanları UYUTMADA UZLAŞALIM ARTIK!

                   11-Her görüşten ortak bir TARİHÇİ heyeti kurarak, tartışmalı tüm tarihi konuları aydınlatalım, TARİHİMİZİ TARTIŞMA VE AYRIŞMA KONUSU OLMAKTAN ÇIKARALIM ARTIK!

                   12-YİNE ORTAK BİR “İSLAMİ İLİMLER HEYETİ” KURARAK, DİNİMİZİN TÜM TARTIŞMALI VE FARKLI GÖRÜŞE TABİ KONULARINI O HEYETTE TARTIŞIP, GERÇEĞİ ORTAYA KOYALIM VE DİNİMİZİ TARTIMA KONUSU OLMAKTAN ÇIKARMADA UZLAŞALIM ARTIK!

                   13- TEK VATAN, TEK DEVLET, TEK MİLLET, TEK BAYRAK VE TEK RESMİ DİL konusunda zerre taviz vermeden, kırmızı çizgimiz kabul ederek, bunların haricinde tüm temel insan hak ve özgürlüklerinde, ayrıca sadece hak değil, ödevlerinde de ittifak etmeli, BU KIRMIZI ÇİZGİLERDE ve TEMEL İNSAN HAK VE ÖDEVLERİNDE UZLAŞALIM ARTIK!

                   14-Yerli, milli ve evrensel ortak insani değerlere dayalı, ilmi önceleyen bir eğitim sisteminde UZLAŞALIM ARTIK! İlk öğretimden sonra kabiliyetlere göre yönlendirme, mesleki eğitime ağırlık verme, herkesi üniversite kapılarına yığmama, her İle üniversite ve MYO açmama, temel eğitimde ve yüksek öğrenimde kaliteyi yükseltmede, ilk okulda öncelikle insan ve insan haklarına saygıyı, doğruluğu, dürüstlüğü, adaleti, yardımlaşmayı, kardeşliği, empatiyi, ahlakı, edebi, görgü kurallarını, terbiyeyi, temizliği, çevreye çöp atmamayı, çevre ve sağlık bilgilerini verecek bir ilk eğitim politikasında UZLAŞALIM ARTIK!

                   15-Toplumun tüm kesimlerini adaletle kucaklayacak, ayrım yapmayacak bir SİSTEMİ geliştirip yerleştirmeli, sistemi tartışma, mevzi kapma, ele geçirme teşebbüslerine son vermeliyiz. ADİL BİR SİSTEM DE UZLAŞALIM ARTIK!

                    16-Ehliyet, liyakat ve görevlendirmelerde tarafsız ve adil olacak bir sistemi yerleştirmeli, hak edenin kazanmasını ve göreve gelmesini sağlayacak bir düzeni  behemehal inşa etmeliyiz. HAKKIN VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNDE UZLAŞALIM ARTIK!

                    17- Partiler, seçme ve seçilme yasa ve şartlarını değiştirip, ıslah edip, her alanda milletin dahil olduğu, karar verdiği ve seçtiği bir sistemi inşa etmede ortak talep ve çabayı göstermeliyiz. HALKIN VE HAKKIN İRADESİNİ EGEMEN KILMADA UZLAŞALIM ARTIK!

                     18-YERLİ ÜRETİM ve YERLİ MALI KULLANMADA UZLAŞALIM ARTIK!

                     19-Dahilde ve hariçte zulüm kimden gelirse gelsin ZALİMİN KARŞISINDA, MAZLUMUN YANINDA olmada ittifak edelim, UZLAŞALIM ARTIK! EMPERYALİZME, ZİYONİZME, VAHŞİ KAPİTALİZME topyekün karşı çıkmada, TÜRK VE MÜSLÜMAN ALEMLE VE MAZLUM 3.DÜNYA ÜLKELERİ İLE İTTİFAK KURMADA UZLAŞALIM ARTIK!

AB, NATO, BM ve benzeri tüm oluşumların ABD emperyalizmine hizmet ettiğini, bunlara alternatif adaletli ve aktif gerçek ittifakları kurmada UZLAŞALIM ARTIK!

                     20-Kendi özel hayatlarında ve hususi mekanlarında ne yaparsa yapsınlar karışmayalım, KENDİ İÇLERİNDE ÖZGÜR KILALIM, tedavi ve ıslahta yardımcı olalım ama insan fıtratına, insan neslinin varlığına tehdit olan LGBT EYLEMLERİNİ NORMALLEŞTİRECEK, NORMAL İNSANİ ÖZELLİKLERLE EŞİTLEYECEK BİR TAVRA HİÇ KİMSE GİRMEMELİ, BU KONUDA TOPYEKÜN İTTİFAK ETMELİYİZ. LGBT’Yİ ALENİLEŞTİRMEMEDE, TOPLUMA EŞİTLEMEME DE UZLAŞALIM ARTIK!

                    21-Hayatın her alanında SIRA geçerli iken, HAC da “KURA yani MP, TOTO, LOTO gibi ŞANS OYUNU ile Hac hakkı belirlemeden, kurada ne zaman çıkacağı belli olmadığı ve ilk yazılanın bile ilk sene gidebileceği nedeniyle  bir ZAMAN ve MALİ PİLANLAMA YAPILAMAYACAĞI GERÇEĞİNDEN HAREKETLE, hac da sıra sisteminde uzlaşalım artık!

                    Şüphesiz ortaklaşacağımız, ortak talep ve çaba içinde olacağımız, bunlara ilave edilebilecek çok daha ana ve tali konular vardır. Saydıklarımız her aklın ve vicdanın kabul edeceği, herkesin yararına olup, bıkkınlık veren bu tartışmalardan hepsini çıkarmalıyız. BU KADAR AÇIK, NET, İNSANİ, AKLİ VE VİCDANİ KONULARDA UZLAŞALIM ARTIK!