-yenisakarya.com-

1 ay önce durumu ilk olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ ekiplerine şikayet ettiğini belirten Sapancalı vatandaş, "İnşaat atıkları doğrudan Sapanca Gölü'ne akıyor.Bu durumu ben görüntülü bir şekilde ekiplere bildirdim ancak bir geri dönüş alamadım. Bu yüzden görüntüleri tekrardan çekip bu sefer de durumu CİMER'e  ilettim." dedi.

CİMER'e iletmiş olduğu şikayet sonrası SASKİ'den yanıt geldiğini belirten vatandaş, sorunun bir an önce çözülmesini talep etti. 

Gelen yanıtta şu ifadelere yer verildi;


İlgili şikayetinizde özetle; 
Hızlı tren inşaatından dereye inşaat pisliği ve mil akıtıldığı belirtilmekte olup konu ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması talep edilmektedir.
Kurumumuz tarafından içme suyu kaynağımız olan Sapanca Gölünün korunması, verimli kullanılması ve su kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için mevzuatların bize verdiği sorumluluklar dahilinde tüm çalışmalar eksiksiz yapılmaktadır. İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik kapsamında Sapanca Gölünü imar veya çevre kirliliği yönünden tehdit ettiği tespit edilen kişi veya işletmeler ivedilikle ilgili Kurumlara bildirilmekte olup, yapılan iş ve işlemler Kurumumuzca da takip edilmektedir. 
İçme – Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik 15 inci maddesi birinci fıkrasında “Büyükşehir belediyelerine içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yerüstü suyu kaynaklarının havzalarındaki denetim faaliyetlerinden 23/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri genel müdürlükleri ve 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumludur. Yapılacak denetimlerde atıksuların bertarafına ilişkin tespit edilen aykırı hususlar 2872 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılmak üzere ilgili valiliğe bildirilir.” ibaresine binaen Kurumumuz tarafından tespit edilen olumsuzluklar Sakarya Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bildirilmektedir. Çevre Kirliliği kapsamında idari ve cezai işlem yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında bulunmaktadır.
Bahsi geçen tünel inşaatının dereyi kirlettiği resmi yazı ile Sakarya Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğüne tarafımızca bildirilmiştir.
Bilgilerinize sunarız."