Bizlere milletimizin yaşadığı ve neden bilinir-bilinmez öğretilmeyen tarihimizi biraz araştırıp yeni neslin öğrenmesine bir katkı olur temennis ile ...........
Dünyada milletimiz gibi bir ulusun ikincisinin olduğuna inanmıyorum.

162. Türk Tümeni 
II. Dünya Savaşı sırasında Alman ordusu içerisinde bulunan askeri birlik. Birlikteki askerler Kafkasya ve Türkistan'dan gelen savaş esirleri dir.
Savaşın başlaması ile Sovyet ordusuna alınan birçok Türk savaş sırasında esir düşmüş, daha sonra da vatanlarının bağımsızlığı ve esir kamplarının kötü koşullarından kurtulmak için kurulan lejyonlara katılmıştı. Daha sonra neredeyse yok edilen 162. Piyade Tümeni ile bazı Lejyonlar birleştirilmiş , böylece 162. Türk Tümeni oluşturulmuştu. Lejyon askerleri Neuhammer'da eğitilmişlerdi.
162. Türk Tümeni Mayıs 1943'te 5 Azeri ve 6 Türkistan birliğinin birleşimi ile oluşturuldu Tümen Ekim 1943'te Kuzey İtalya'ya gönderildi. SSCB işgalindeki diğer bağımsız tümenler içerisinde 162. Türk Tümeni en kalabalık tümendi.
Tümenin büyük kısmı Mayıs 1945'te Padova'da Müttefik kuvvetlere teslim oldu. Tümen teslim olduktan sonra Yalta Konferansı'nda alınan kararların sonucunda Sovyetler Birliği'ne teslim edildi. Esir olan askerler Çanakkale Boğazı üzerinden Odessa'ya götürüldü. Sovyetler Birliğine teslim edilen askerlerin birçoğu yakalandıkları anda vatana ihanet suçundan dolayı kurşuna dizildiler , çok az kısmı ise Sibirya'daki çalışma kamplarında 20 yıl çalışmaya mahkûm edildiler.
 
Türkistan Lejyonu
 
Türkistan   Lejyonu Özbekler, Kazaklar, Kırgızlar, Türkmenler, Karakalpaklar, Balkarlar, Karaçaylar, Azeriler, Dağıstanlılar, İnguşlar, Çeçenler olmak üzere Müslüman halklardan oluşturulmuştur.[1]
Toplama merkezi: Legionowo
 
Türkistan Lejyonu mensupları için Yani Turkestan (Yeni Türkistan) gazetesi, Milli Turkestan (Milli Türkistan) ve Milli Edabiat (Milli Edebiyat) dergisi yayımlanmıştır.
1942 yılının sonuna doğru 450., 452., 781., 782., 783. ve 784. tabur olmak üzere altı tabur, 1943 yılının başlarında 785., 786., 787., 788. ve 789. tabur olmak üzere beş tabur, 1943 yılının ikinci yarısında ise 790., 791. ve 792. tabur olmak üzere üç tabur kurulmuştur.[4]
Kafkas Müslüman Lejyonu
Kafkas Müslüman Lajyonu'nun adı 2 Ağustos 1942'de Azerbaycanlı lejyonu olarak değiştirilmiştir.
1942 yılının sonuna doğru 804. ve 805. tabur olmak üzere iki tabur, 1943 yılının başlarında 806., 807., 817. ve 818. tabur olmak üzere dört tabur, 1943 yılının ikinci yarısında ise 819. ve 820. tabur olmak üzere iki tabur kurulmuştur.
 
Kuzey Kafkasya Lejyonu
Toplama merkezi: Wesoła] 1942 yılının sonuna doğru 800., 801. ve 802. tabur olmak üzere üç tabur, 1943 yılının başlarında 803. tabur, 835., 836. ve 837. olmak üzere üç tabur kurulmuştur.
Gürcü Lejyonu
Toplama merkezi: Krussen (Kruszyna
1942 yılının sonuna doğru 495. ve 496. olmak üzere iki tabur, 1943 yılının başlarında 797., 798., 799. ve 822. tabur olmak üzere dört tabur, 1943 yılının ikinci yarısında ise 823. ve 824. tabur olmak üzere iki tabur kurulmuştur.
 
İdil-Ural Lejyonu
İdil-Ural lejyonu,Tatarlar,Çuvaşlar,Udmurtlar ve Mariler gibi Volga çevresi halklarından oluşmuştur.
1943 yılının başlarında 825., 826. ve 827. tabur olmak üzere üç tabur, 1943 yılının ikinci yarısında 828. ve 831. tabur olmak üzere iki tabur kurulmuştur.