Büyük Hayal Olur…

12 Eylül 2019, Perşembe - 11.31

ERGÜN ÖZKAN

Yaşanılır kılmaktır belediyelerin öncelikli görevi. Büyükşehir Belediyesi son meclis toplantısı 63 maddeyi görüşmek üzere toplanmış, günlük yaşam kalitesini tayin edecek düzenlemeler var mı merakı ile gündem maddelerini inceledim.
1 ile 20. maddeler komisyonlardan geldiği şekilde müzakere edilmeden kabul edilirken 21. maddeden 37. maddeye kadar olan 17 madde İmar Komisyonuna havale edilmiş.
52. madde Hukuk Komisyonuna 53. madde Plan ve Bütçe Komisyonuna, kalan 4 madde de İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş.
Büyükşehir Meclis’i son toplantısının geniş özeti böyle, gündemin 1. maddesiyle 20. maddesi arasındaki tüm dosyalar görüşülmeden kabul edilmiş.
Her bir maddenin ne içerdiğini bilen, konuya vakıf olan bir tek meclis üyesi olabileceğini düşünmüyorum.
Oysaki her tarafı sorunlarla dolu bir şehir de yaşıyoruz. Henüz şehirleşme serüvenini tamamlayamamış, kasaba görüntüsünden sıyrılamamış durumdayız.
Şikâyet konusudur; şehir içi trafik düzeni, şehir merkezini çevreleyen sokakların doğal otopark haline dönüştürülmesi, içinden çıkılmaz çileli trafik düzeni!
Özellikle okul bölgeleri, sokak araları yaya trafiği adına da sorunlu. Yaya kaldırımlarına taşan araç yoğunluğu, her gün tartışmalara tanıklık edilen bir görüntü sergilemekte.
Benzeri görüntüleri sokak ve kaldırım kalitesinde de görebiliriniz, şehir merkezini çevreleyen cadde ve sokak aralarında kaldırım düzensizliği, yollarda meydana gelen henüz tamiratı gerçekleştirilmeyen çukurlar.
Çok sıradan görünen sorunlar, bizim şehrimizin öncelikli sorunlarının listesinin başında yer alır.
Henüz kaldırım ve şehir içi yol sorunu çözememiş şehir, raylı sistem projesini planlaması hayata geçirmesi imkânsız gibi!
Semerciler Mahallesi Kanca Sokak yolun her iki tarafı araç trafiğiyle daraltılmış, her gün birçok tartışmanın yaşandığı sokak sakinleri tarafından defalarca dile getirildiği halde sorunu çözememiş bir il, büyük projeleri hayata geçirir beklentisi; “büyük hayal olur”.
Yerel yönetimler ilk elden yaşam kalitesini arttıran olmalı.
Gel gör ki meclis toplantılarının gündem maddeleri de bu ihtiyaca göre belirlenmemiş, maalesef!
Sorgulayan mekanizma da olmayınca belediye meclisleri ya da meclis üyeleri şehrin güncel sorunlarıyla meşgul olmuyorlar.
Bu durumda kimin belediye başkanı, kimlerin meclis üyesi olacağının bir önemi kalmıyor.
Seçildikleri görev süresini tamamlamaları bir sonra ki dönemde meclis sıralarında yerlerini almaları adına çalışma yürütmekten öte sorumluluk ve görevleri kalmıyor.
Kaldırımı görmeyen, belediye başkanı ya da meclis üyesinin hayali de sokaktaki çukur kadardır…

YORUM EKLE

Haberler

Haber aranıyor...

Köşe Yazıları

Köşe yazısı aranıyor...