TÜBİTAK bu program kapsamında üniversitelerde öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencilerinin hazırladıkları 2209-A ve 2209-B araştırma projelerine makine, teçhizat, sarf malzemesi, seyahat ve hizmet alımı giderleri için hibe desteği sağlayacak.

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans ve ön lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan programda başvurunun tamamlanması için sistem üzerinden başvuruya onay verilmesi yeterlidir.  Başvuru tamamlandıktan sonra hiçbir belgenin imzalı kopyasının TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığına gönderilmesine gerek yoktur. Ayrıca BİDEB’e posta ile gönderilen belgeler işleme alınmayacak.

Başvurular 25 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

HABER MERKEZİ