21 HAZİRAN 2024 RESMİ GAZETE KARALARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Konya Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Fotoğraf: Sosyal Medya

Kaynak: Resmi Gazete