Devlet Su İşleri(DSİ)  Ballıkaya Barajı rezervuar alanında 102 taşınmazı kamulaştırmak için dava açtı. Bu kapsamda Akyazı Asliye Hukuk Mahkemesi, DSİ'nin Ballıkaya Barajı rezervuar alanında kamulaştırma kapsamında olan Çakıroğlu Mahallesi'nde 102 taşınmazın kamulaştırılmasına ilişkin ilan yayımladı.

İlanda, 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda DSİ'ye karşı iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Akyazı Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ifade edildi. /Haber MERKEZİ