Kızıl Elma, Türk mitolojisinde ve Türk milliyetçiliğinde önemli bir sembol olarak kabul edilir. Bu sembol, genellikle Türklerin ulusal hedeflerini ve ideallerini ifade eder. Kızıl Elma'nın kökeni ve anlamı konusunda çeşitli görüşler bulunmakla birlikte, genellikle Türklerin birleşme, büyüme, güçlenme ve yeni bir vatan bulma arzusu olarak yorumlanır.

Türk kültüründe "kızıl" renk genellikle değerli sayılan bir renk olarak kabul edilirken, "elma" ise bereket ve bolluk sembolüdür.

Kızıl Elma sembolü, mistik ve sembolik bir anlam taşır.

Eski Türklerde Güneş ve Ay'ı simgeleyen kızıl top olarak da yorumlanır.

Kızıl Elma'nın kökeni, Orta Asya'daki Türk boylarının göçlerine ve Ergenekon Destanı'na dayanır.

Ergenekon Destanı'nda, Türk boylarının Ergenekon'dan dışarıya çıkma ve eski yurtlarını geri alma arzusu Kızıl Elma'nın simgesi olarak kullanılır.

Ayrıca, Oğuzların Hazar Kağanı'nın altın topunu ele geçirme hedefi de Kızıl Elma'nın simgesi olarak kabul edilir.

Türk milliyetçiliğinde ise Kızıl Elma, Türk birliği, bağımsızlık, büyük Türk devletinin yeniden kurulması gibi idealleri temsil eder. Ziya Gökalp gibi düşünürler, Kızıl Elma'yı Turan Ülküsü ile birleştirerek yeni bir anlam kazandırmıştır.

Kızıl Elma Türklerin ulusal idealini, birlik ve beraberlik arzusunu, büyük bir devlet kurma hedefini ve milli özgürlük idealini temsil eder. Bu sembol, Türklerin tarih boyunca karşılaştığı zorluklara rağmen ayakta kalmaları ve ileriye bakmaları için bir ilham kaynağı olmuştur.

Haber Merkezi 

Editör: Haber Merkezi