17. Osmanlı padişahı 4. Murad, hükümdarlığı döneminde Osmanlı’ya büyük sorun çıkaran Safevilere karşı, İran ve Bağdat'a seferler düzenledi.

4. MURAT KİMDİR, NE ZAMAN VEFAT ETTİ?

IV. Murad, Osmanlı İmparatorluğu'nun 17. Osmanlı padişahıdır. Babası III. Mehmed, annesi ise Safiye Sultan'dır. IV. Murad, 27 Temmuz 1612'de İstanbul'da doğmuştur. Babasının vefatı üzerine 10 yaşında tahta çıkmıştır.

Saltanatı boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun iç ve dış politikalarında önemli olaylara şahitlik etmiştir. Saltanatının erken döneminde, Lehistan-Litvanya Birliği ve Avusturya ile yapılan savaşlarda başarılar elde etmiştir. Bununla birlikte, Safevi İran'la yaşanan savaşlarda da başarılar kazanmıştır.

(GÖRSEL: AA)

IV. Murad, iç politikada da çeşitli reformlar yapmıştır. Devletin merkezi otoritesini güçlendirmek için çaba göstermiş ve askeri yapıyı yeniden düzenlemiştir. Ayrıca devletin mali yapısını düzeltmek için de çeşitli adımlar atmıştır.

IV. Murad'ın saltanatı döneminde, Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesi ve güçlenmesi devam etmiştir. Ancak, sağlık sorunlarıyla mücadele etmiş ve 1640 yılında tahtı oğlu IV. İbrahim'e bırakarak tahttan çekilmiştir. IV. Murad, 8 Şubat 1640'ta İstanbul'da vefat etmiştir.

HABER MERKEZİ 

Editör: Haber Merkezi