Adaptto resmi X hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

Fotoğraf: Sosyal Medya
Kaynak: Sosyal Medya