Mengen; Promosyon süreci ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşcı ile

görüşmeleri sonucunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün promosyon anlaşmasını tek elde toplayarak

bütün eğitim çalışanları adına yapılacağını, yeni promosyon anlaşmasının Ocak ayında ihale edilerek

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin tek taraflı veya karşılıklı feshetmeleri halinde bu sözleşmelere dahil

olabileceklerini ve bu yönde şimdiden hazırlık yapmaları gerektiğini, bu konu ile ilgili geçen haftaki

resmi yazıda yanlış anlaşılmaları ortadan kaldıracak yeni bir resmi yazının ilçelere yeniden

gönderileceğini söyleyerek bu süreçteki olumlu tutumu ve hassas tavrı için İl Milli Eğitim Müdürü

Ebubekir Sıddık Savaşçı’ya tüm eğitim çalışanlarımız adına sonsuz teşekkür ederim şeklinde konuştu.

Mengen; Kamu görevlisine yapılacak iyileştirme devletimize külfet değil kuvvet oluşturacaktır. TÜİK

tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verisine göre; Temmuz-Kasım enflasyonu %14,05, yıllık

enflasyon %84,39 olarak gerçekleşti. Kasım itibariyle enflasyon farkı ise %6,59 oldu.

Fiyatların genel seviyesindeki artış, çalışma ve sosyal hayata yönelik olumlu düzenlemeleri

gölgelememeli, yatırım- istihdam- üretim- ihracat ve büyüme alanında atılan adımlara eşgüdümlü

olarak fiyat istikrarı için yapılan çalışmalarla enflasyon rakamları tek haneye indirilmelidir.

Yüksek enflasyon, tehdit olarak en çok sabit gelirlilerin düşmanıdır. Yükün büyük çoğunluğunu

sırtlanan sabit gelirlilerin “enflasyon korkusundan” uzaklaştırılması durumunda çalışma hayatında

yapılan iyileştirilmelere bir yenisi daha eklenmiş olacaktır.

400 binden fazla Sözleşmelinin kadroya geçirilecek olması ve 5.3 milyon kamu görevlisini kapsayan Ek

Gösterge düzenlemesi ile önemli adımlar atılmıştır. Sorunları gören ve çözüm üreten devletimiz,

"kayıpları telafi edecek ilave iyileştirme" ile enflasyon sorununa da çözüm üreteceğine inanıyoruz.

2022 yılında atılan olumlu adımlara bir yenisi daha eklenerek; Türkiye Yüzyılı’nı taçlandıracak,

Türkiye’yi şahlandıracak, sabit gelirlileri rahatlatacak “ilave iyileştirme” yapılmalı. Kira, gıda vb. artışlar

karşısında bordroluların alım gücü yükseltilmelidir. Vergi dilimi yüzde 15’te sabitlenmelidir.

Türkiye’nin yıllardır özlemini kurduğu 2023 Hedefinde, devletin hizmet sunumunda asli özne olan

kamu görevlilerimizin unutulmayacağına inanıyor; kamu görevlilerimize yapılacak ilave iyileştirmenin

devletimize “külfet” değil, kuvvet oluşturacağının bilinmesini istiyoruz şeklinde konuştu.