Resmi Gazete’de bugün yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlar konusunda önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre, "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve Eki Cetveller" 2024 yılında da uygulanmaya devam edecek.

Kararın Detayları

Yayınlanan kararda şu ifadelere yer verildi: "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2024 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar" 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152'nci maddesi gereğince yürürlüğe konulmuştur.

Öne Çıkan Maddeler

Madde 1:

17 Nisan 2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" ve eki cetvellerin, bu Kararda yer alan değişikliklerle birlikte 2024 yılında da uygulanmasına devam olunacak.

Madde 2:

"Özel Hizmet Tazminatı" cetvelinde bazı ibare değişiklikleri yapıldı:

  • "Sayman" ibaresi "Sayman, Ayniyat Saymanı ve Diğer Saymanlar" olarak değiştirildi.
  • "Enstitü Sekreteri" ibaresinden sonra "Yüksekokul Sekreteri" ibaresi eklendi.

Madde 3:

"Eğitim Öğretim Tazminatı" bölümünde değişiklikler yapıldı:

  • "Makine Teknolojisi" ibaresi "Makine ve Tasarım Teknolojisi" olarak değiştirildi.
  • "Kimya/Kimya Teknolojisi" ibaresine "(Kimya Teknolojisi alan derslerini okutanlar)" ibaresi eklendi.

Madde 4:

"Diğer Tazminatlar" cetvelinde "Diyanet Akademisi" ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı:

  • Diyanet Akademisi eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlara belirli oranlarda tazminat ödemesi yapılacak.

Madde 5:

"Adalet Hizmetleri Tazminatı" bölümünde:

  • "Müdür ve Sayman" ibaresi "Müdür, Sayman, Ayniyat Saymanı ve Diğer Sayman" olarak değiştirildi.

Madde 6:

Diğer tazminat cetvelinde bazı ibareler "Sayman, Ayniyat Saymanı ve Diğer Saymanlar" olarak güncellendi.

Madde 7:

Cetvele yeni okul türleri eklendi:

  • Çok Programlı Anadolu Lisesi
  • Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  • Mesleki ve Teknik Özel Eğitim Okul ve Kurumları

Yürürlük Tarihleri

Bu kararın, 2'nci maddesinin (b) bendi ile 4'üncü maddesi 15 Temmuz 2024 tarihinde, diğer hükümleri 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Kademe Nedir?

Kademe, derece içinde görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerleme olarak tanımlanıyor. Kademe ilerlemesi, devlet memurunun bulunduğu kadro derecesi içindeki bir kademeden, bir üst kademeye ilerlemesi olarak belirtiliyor.

Sonuç

Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlar konusunda yapılan bu düzenlemeler, memurların mali durumlarına katkı sağlarken, hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla yapılan değişikliklerin devam edeceğini gösteriyor. 2024 yılında da uygulanacak olan bu kararlar, devlet memurlarının çalışma koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: ensonhaber