AK Parti kaynaklarının Türkiye Gazetesi’ne verdiği bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in daha önce duyurduğu “asgari kurumlar vergisi” uygulaması vergi paketine dahil edilecek. Bu düzenlemeye göre, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm şirketler, vergi teşvikleri, istisnalar ve muafiyetlerden yararlansalar bile en az yüzde 15 oranında kurumlar vergisi ödeyecekler. AK Parti kaynakları, bu uygulamanın hem küresel şirketleri hem de Türk firmalarını kapsayacağını belirtti. Muafiyet ve istisnalara rağmen, en az yüzde 15 vergi ödeme zorunluluğu getirilecek, ancak bazı stratejik yatırımlara ilişkin vergi avantajları devam edecek.

Vergi paketinde yer alacak ikinci yeni uygulama ise ‘asgari gelir vergisi’ sistemi olacak. Bu düzenleme, doktorluk ve mühendislik gibi belirli meslek gruplarının yıllık kazançları üzerinden peşin vergi alınmasını öngörüyor. AK Parti yetkilileri, uzun yıllardır vergi ödemeyen veya sürekli zarar beyan eden meslek gruplarına yönelik bu adımın vergi kaçağını önlemeye dönük olduğunu ifade etti. Belirli bir alt sınır belirlenecek ve her durumda asgari bir gelir vergisi ödenecek. Yıl sonunda zarar beyan edenler, bunu belgelendirirse mahsuplaşma yapılacak, ancak alt sınırdaki vergi yine de ödenecek.

Vergi paketinde ayrıca kripto varlıklardan işlem vergisi alınması, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve fonlarının gayrimenkullerinden elde edilen gelirler üzerinden yüzde 15 asgari kurumlar vergisi ödenmesi gibi düzenlemeler de bulunuyor. KÖİ projelerinden elde edilen gelirlerin vergisinin artırılması ve bazı maden aramalarında uygulanan KDV istisnasının kaldırılması da planlanıyor.

Tasarruf yasası kapsamında ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'na kamudaki ekonomik ömrünü tamamlamış araçların satış yetkisi verilecek. Ayrıca, kamudaki bazı mükerrer kurumların kapatılması, vergi daireleri ile defterdarlıkların tek çatı altında toplanması öngörülüyor. Bu kapsamda tüm illerde vergi daireleri kapatılarak, defterdarlık adı altında teşkilatlanmaları ve vergi hizmetlerinin defterdarlıklar tarafından verilmesi planlanıyor.

Yurt dışı çıkış harçlarında da artış bekleniyor. Mevcut 150 lira olan harcın, 1.000 ile 1.750 lira arasında yükseltilmesi öngörülüyor. Bu artış, harcın 1.000 lira olarak belirlenmesi durumunda yüzde 566, 1.750 lira olarak belirlenmesi durumunda ise yüzde 1.066 olacak.

Yeni vergi paketiyle Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 0,7’sine denk ek gelir sağlanması hedefleniyor ve bu da en az 226 milyar TL’lik bir kaynak anlamına geliyor.

Kaynak: sakaryasondakika.com