ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi ( SASKİ) Genel Müdürlüğü şehrin muhtelif bölgelerinde 10.600 Metre Boru Döşenmesi, 24.480 m³ KAzı Yapılması, 23.000 m³ Dolgu Yapılması, 50 Metre Boy Izgara Döşenmesi, 1.000 Adet Izgara Bacası Teşkil Edilmesi, 450 Adet Muayene Bacası Teşkil Edilmesi, 50 adet Parsel Bacasının Deplasesi, 100 Adet Parsel Bacası Teşkil Edilmesi yapım işi ihalesi yapacaktır. 28 Şubat saat 11:00 tarihinde ihaleye çıkacaktır.  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.