Kadıköy Meydanı'nda bir araya gelen İstanbul Veteriner Hekimler Odası üyesi yaklaşık 100 veteriner, son dönemde veteriner hekimlere yönelik artan şiddete tepki gösterdi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve 56 veteriner hekim odasının şiddete karşı basın açıklamasını okuyan İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erdinç Orhan, şiddetle mücadele için farkındalığın artırılması ve yasal güvencenin şart olduğunu söyledi.

Sağlıkta şiddet yasası kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirten Orhan, şöyle devam etti:

"Sağlık çalışanları için düzenlenen yıpranma payı, ek gösterge, maaş iyileştirmesi vb. tüm özlük hakları konularında ve sağlıkta şiddet yasasında veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmış ve dışlanmışlardır. Meslektaşlarımız büyük umutlarla başladıkları mesleklerini bırakmakta, özellikle genç meslektaşlarımız geleceklerini yurt dışında aramaktadır. Vakit kaybetmeden gereği yapılmalı, veteriner hekimliğin hangi alanında olursa olsun yaptıkları hizmetlerle kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimler sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmalıdır."

Orhan, şiddete hayır diyerek, ülke genelinde iş bırakma ve iş yavaşlatma eylemi yaparak mesleğine, haklarına sahip çıkan veteriner hekimlere de teşekkür etti.