Bu bilgiler ışığında, Türkiye'de elektronik oylamanın yurt dışında bulunan seçmenler için kullanılabilir olduğunu ancak henüz yurt içinde milletvekili, cumhurbaşkanlığı ve mahalli idare seçimleri için geçerli olmadığını anlıyoruz. Ancak, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in açıklamaları doğrultusunda, Ankara Üniversitesi'nin bir çalışma grubu oluşturduğu ve yurt dışındaki elektronik oylama örneklerini incelediği belirtiliyor.

Çalışma grubu, bilgisayar ve yazılım altyapısı üzerine hazırlıklar yaparak, olası bir elektronik oylama sisteminin detaylarını incelemekte. Projenin tamamlanmasının ardından, önce meslek örgütleri, kooperatifler ve üniversitelerdeki öğrenci temsilcisi seçimlerinde kullanılması planlanıyor. Daha sonra, milletvekili, cumhurbaşkanlığı ve mahalli idare seçimlerine entegre edilmesi hedefleniyor.

Çalışmaların seçimden sonra daha da yoğunlaşacağı ve sürecin uzun bir süreç olacağı belirtiliyor. Elektronik seçimin avantajları arasında zaman maliyeti, güvenlik altyapısı, hızlı sonuç elde etme ve seçim süreçlerinin kontrol edilebilir ve güvenilir kılınması bulunuyor. Ancak, hukuki altyapının oluşturulması konusunda YSK'nin veya TBMM'nin adım atması gerektiği vurgulanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi