Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Sonuçlarının Bütün Yönleriyle Araştırılması, Depreme Dirençli Yapı Stokunun Oluşturulması ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Etkinliğinin Artırılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan ve AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu’nun başkanvekili olduğu Meclis Araştırma Komisyonu, hazırladığı taslak raporu üye milletvekillerine gönderdi.

YENİ İMAR KANUNU
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte İçişleri Bakanlığına bağlandığı hatırlatılan raporda, "Risk yönetiminde kurumun daha güçlü bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Risk azaltma odaklı bir afet yönetim sisteminin kurumsal yapılanması yeniden düzenlenmeli; Afet, Acil Durum ve İklim Değişikliği Bakanlığı adıyla bir bakanlık kurulmalı." ifadelerine yer verildi.

Raporda ayrıca, kurulacak Afet, Acil Durum ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde bir koordinasyon birimi kurulması ve bu birim vasıtasıyla ülke üst yapı ve altyapısının afetlere hazırlık seviyelerinin sürekli kontrol edilmesi teklif edildi.

Raporda, 1985 yılında yürürlüğe giren ve "Amaç başlığı altında dahi afet güvenliğini göz ardı ettiği" belirtilen İmar Kanunu'nun bugünün şehircilik, planlama, yapı üretim ve denetim hizmet ihtiyaçlarına cevap veremez halde olduğu ifade edildi. Yasanın ulusal afet mevzuatıyla da kopuk olduğu vurgulanan raporda, "Yeni bir imar kanunu çıkarılmalı." denildi.

Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun'un 20 yılı aşkın süredir yapılan uygulama neticelerine bakıldığında, yapı üretim ve denetim süreçlerinin tekrar düzenlenmesi gerektiği tespitine yer verilen raporda, "Yapı Üretim ve Denetim Kanunu"nun çıkarılması önerildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM
Raporda "kentsel dönüşüm kanunu" olarak bilinen 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un uygulanmasına ilişkin işlemlerle ilgili açılan davaların öncelikle görüşülüp karara bağlanması için ihtisas mahkemelerinin kurulması ve bu mahkemelerde hakim yardımcısı olarak mühendis, mimar, şehir plancısı gibi uzman teknik personelin istihdam edilmesi istendi.

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yapıların müteahhit tarafından yarım bırakılmaması gerektiği vurgulanan raporda, dönüşüm yapacak müteahhitlerin kriterlerinin ayrıca düzenlenmesi ve müteahhitlerde mali yeterlilik aranması önerildi.

Dönüşümde en önemli aktör olan müteahhitlik sektörünün disipline edilmesi gerektiğinin altı çizilen raporda, sektör temsilcilerinin sicillerinin tutulması ve üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde Müteahhitler Odasının kurulmasına ilişkin düzenleme yapılması tavsiye edildi.

Raporda, belediyelere itfaiye ile birlikte arama kurtarma ekiplerini de kurma sorumluluğu verilmesi istendi.

Bedelli askerliğe ilişkin önerilere de yer verilen raporda, "Bedelli askerlik yapan askerlerin arama kurtarma eğitimleri alarak sertifikalandırılması" görüşüne yer verildi.

Raporda, Türkiye'deki tüm madencilerin arama kurtarma faaliyetlerinde yer alması için akredite edilerek görevlendirilmesi ve özlük haklarına bu görevlendirme karşılığının eklenerek deprem anında vazife almalarının sağlanması teklif edildi.

HABER MERKEZİ