SUBÜ tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:

Kaynak: Twitter Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi