SÜ NE DEMEK? 

Türk tarihinde subaşı veya sübaşı olarak bilinen görev, hemen hemen tüm Türk devletlerinde "komutan" anlamında kullanılagelmiştir. Türkçede "" asker veya ordu anlamına gelir. Orhun Yazıtları'nda "sü begi" olarak kullanılmıştır. Karahanlılar döneminde orduyu yönetmek ve idare etmek için "sü başlamak" terimi kullanılmıştır. Kutadgu Bilig'de "sübaşlar er", "sübaşçısı" ve "sübaşlar kişi" olarak ifade edilmiştir. Subaşı ve benzeri terimler, Türk devletlerinde önemli bir göreve işaret ederken, görevin doğası ve kapsamı zaman içinde değişmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk dönemlerinde subaşılık, şehir muhafız kuvvetlerinin komutanlığını üstlenmekle birlikte, bir kentin ele geçirilmesinin resmileştirilmesini içeriyordu. II. Mehmet döneminde bu görevin önemi azalmış ve görev alanları daraltılmıştır. Ancak, zamanla subaşıların sancak beyi ve kadıdan sonra gelen bir makam olarak görülmesi gibi değişiklikler yaşanmıştır. Subaşılar, 15. yüzyıl ortalarından itibaren genellikle bölgelerinde asayişi sağlamaktan sorumlu tutulmuşlardır. Bu görevlerde sancak beyini temsil ederler ve genellikle kendilerine bir zeamet (büyük toprak hakkı) bağlanırdı.

Subaşılar için aranan özellikler arasında askeri konularda deneyim, cesaret, cömertlik, haysiyet, politik ve stratejik görüşe sahip olmak gibi çeşitli nitelikler bulunmaktadır.

Sü Uyur Düşman Uyumaz ne demek? 

SÜ yani asker uyur, düşman uyumaz anlamında kullanılmaktadır. 

"Su uyur düşman uyumaz" atasözü, düşmanınızın veya kötülüğünüzü isteyen kişilerin sürekli tetikte olduğunu ve size zarar vermek için her fırsatı kolladığını ifade eder.

Bu atasözü, düşmanlık veya kötü niyetli kişilerin sürekli olarak plan yaparak, fırsatları beklediğini ve hiçbir zaman pes etmeden hedeflerine ulaşmaya çalıştığını vurgular. 

Editör: Haber Merkezi