ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre mülkiyeti Serdivan Belediyesine ait Kazımpaşa mahallesi 18 Nisan caddesi ( G24B21B2B pafta 2484 ada 6 nolu parsel) No:2/C’de kayıtlı  bulunan yaklaşık 17 m2 kapalı alanlı işyerinin kiralama ihalesi yapılacaktır. İhalesi 02 Mart 2023 Perşembe  günü saat 14.30’da, 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45 inci maddesine (açık arttırma) göre yapılacak ve süresi 3(Üç) yıldır. 

İhale, Serdivan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır, İsteklilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekir. Kiraya verilecek işyerinin aylık muhammen kira bedeli 2.000,00 TL.(İki bin Türk lirası)’dır. Geçici teminat miktarı 3(üç)yıllık tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Nispeti %3 (yüzde üç) tutarı 2.500,00 TL.’dır. İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatını, en geç ihale günü 14.00’e kadar banka teminat mektubu veya nakit olarak, Belediye veznelerine yatırması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.