Yapılan paylaşım şu şekilde:

Kaynak: Twitter Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü