Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın katılımıyla Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesinde düzenlenen Sakarya Matematiğin Zirvesi programında atölye çalışmalarına 300 öğretmen katıldı. Yaklaşık 400 kişi ise seminerde dinleyici olarak yerini aldı. Alanında uzman konuşmacılardan Prof. Dr. Mehmet Ali Güngör ve Dr. Tunç Erdal Akdur'un liderliğinde; 13 farklı atölye ve eğitim paydaşlarının yer aldığı çalıştay ile öğrencilerin, matematiği severek öğrenmelerini ve günlük hayata uyarlayabilmeleri hedefiyle bir araya gelindi.
İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı programda yaptığı konuşmada, “Bakanlığımızın temel eğitimde 10 bin okul projesinden diğer pek çok projeye kadar eğitimde fırsat eşitliğinin kilit taşlarından biri olan matematiğin herkes için gerekli olduğunu ifade eden Bakanımız Mahmut Özer; matematik seferberliğinin, ülkemizin geleceğine atılmış çok önemli bir kırılma noktası olduğunu sözlerinde belirtmiştir. Matematik sadece sayısal eğilimi olan öğrencilerimize değil sözel eğilimi ve eşit ağırlığa eğilimi olan öğrencilerimize de gerekmektedir. Matematik, her insanın hayatı anlaması, hayatı yorumlaması ve hayatın içerisinde rasyonel bir şekilde yol yürüyebilmesi için gereklidir” dedi.