Mihalgazi'de düzenlenen ve dernek üyelerinin de katıldığı basın açıklamasında konuşan Yurtman, Alpagut-Atalan Altın-Gümüş Maden Ocağı ve Zenginleştirme Tesisi için Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır A.Ş.'nin ÇED Başvuru dosyasını Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne teslim ettiğini belirtti. Yakında halkın bilgilendirme toplantısı yapılacağını söyleyen Yurtman, "862 sayfalık ÇED Başvuru dosyasına göre, ruhsat, ÇED ve ünitelerin toplamı 2740 hektar olup, ÇED alanı 509 hektardır. Projede yılda 12 milyon ton kazı yapılacak ve patlatmalı açık ocak işletmeciliği, siyanürlü yığın liç yöntemiyle altın-gümüş çıkarılması hedeflenmektedir. İlk etkilenecek mahalleler arasında Atalan, Alpagut, Avlamış, Atalantekke, Behçetiye, Çalkara, Demirciler, Karaoğlan, Karacabaşı Pınarı, Tarpak ve Tekeciler yer alıyor. Maden sahası Atalan'a 1300 metre, Alpagut'a 3300 metre ve Tekeciler'e 3400 metre mesafededir. ÇED Başvuru Dosyasına göre proje sahasında 28 endemik bitki türü, 61 omurgalı türü ve 128 kuş türü tespit edilmiştir. Ayrıca Birinci Arkeolojik sit alanına 220 metre ve 1800 metre mesafededir. Bu, ülkemizin kültürel mirasının bir sermaye şirketinin karı için hiçe sayılması anlamına geliyor. Proje sahası, Erzincan'daki toprak kayması gibi riskler taşıyor ve Sakarya Nehri'ne siyanürlü toprak karışma ihtimali var" dedi.

Yurtman, patlatmalarda çıkan toz bulutunun, Türkiye'nin narenciye ve sebze ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan Sakarya Vadisi'ndeki tarım ve hayvancılığı yok edeceğini iddia etti. "Micro klima özelliği yitirileceğinden yılda 2-4 kez ürün alma şansı yok olacak ve Sakarya Vadisi yaşanamaz hale gelecektir. Bu değerlerimize ne kadar sahip çıkabiliyoruz? Son yıllarda yaşanan felaketleri hatırlıyor musunuz? İliç'te yaşanan felaket halkımızı derinden üzmüştür. Ülkemizin doğal kaynakları geri dönülemez şekilde kullanılıyor. Tarım, orman ve su kaynaklarımız özelleştirilerek veya maden sahalarına terk edilerek Türkiye'nin geleceği ipotek altına alınıyor" diye konuştu.

Eskişehir Tepebaşı Alpu Kömürlü Termik Santralı ve Sivrihisar/Kaymaz'daki üçüncü siyanürlü atık barajını kurdurmadıklarını belirten Yurtman, "Cengiz Holding'in bu maden aramasını da durduracağız. Bu bölgedeki maden sahası, Erzincan İliç'teki sahadan 4-5 kat daha büyük. Burada maden açılması durumunda yöre tüm özelliklerini kaybedecek ve Sakarya Nehri siyanürle kirlenerek ürünlerin satılamamasına yol açacaktır. Biz, doğasına, doğal değerlerine, toprağına, ormanına, suyuna sahip çıkan gönüllü kuruluşlar olarak sesimizi duyurmak istedik ve bu konuda Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER) olarak var gücümüzle mücadele edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.

Kaynak: sakaryasondakika.com