Hürriyet Ankara temsilcisi Hande Fırat, AK Parti'nin İstanbul için Şile-Kandıra arası ile İzmit-Kandıra arasına iki yeni şehir kurup, yüksek riskli binalarda oturan nüfusun oralara kaydırılması gündemde olduğunu akleme aldı.

İstanbul'a iki yeni şehir kurulacak
- Olası İstanbul depremi için hızlı bir çalışma başlatılması gündemde.

- Mikro şehirlerin kurulması konuşuluyor.

- Şile-Kandıra arası ile İzmit-Kandıra arasına depreme dirençli evlerin inşası ile ikişer milyonluk şehirlerin kurulması üzerinde duruluyor.

- Bu hatların aynı zamanda yeni yapılan Anadolu otoyoluna yakınlığı da avantaj olarak görülüyor.

E-5 kenarındaki en tehlikeli alanda oturanlar
- Ekonomik açıdan kritik sektörlerin de yine bu alanlara kaydırılması gündemde.

- 1999 Gölcük depreminde de görüldüğü gibi deprem açısından en tehlikeli hat E-5 Karayolu’nun etrafındaki alan. Bu nedenle bu hat üzerinde nüfus ve yerleşim alanlarının seyreltilmesi görüşü hâkim. Bu alanlar yeşil alan olarak dizayn edilecek.