Konuşmacılar, töre kavramını kendi uzmanlık alanlarıyla ele alarak değerlendirdiler. Program, katılımcılara farklı perspektiflerden töre ve töreli fikirler hakkında derinlemesine bilgiler sundu.

Fotoğraf: Sosyal Medya

Kaynak: sosyal medya