Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün Balmumcu'daki binasında yer alan müzede sergilenen Cumhuriyet'in ilk dönemine ait paraları görüntülendi.

Antik Yunan'dan Orta Çağ Avrupası'na, Osmanlı döneminden Cumhuriyet'e kadar yaklaşık 13 bin eserin bulunduğu müzede, çok kıymetli para, madalya ve nişanlar yer alırken, Atatürk dönemine ait banknotlar da dikkati çekiyor.

İstanbul'da bulunan Darphane Müzesi'nde dönemin ekonomik olarak büyük değere sahip Sakarya görselli banknotu olan 1000 lira da yer aldı.

1. emisyon 1000 liranın ön yüzünde Atatürk portresi, arka yüzünde ise Sakarya Demiryolu Hattı'nın Geyve Boğazı kısmına ait görsel yer alıyor.

Tedavülde olduğu dönemde banknotun karşılığı 1000 Cumhuriyet altını değerindeydi.

Tarihi banknotun tedavüle çıktığı 1927 yılında 1000 Cumhuriyet altını karşılığı olan 1. emisyon 1000 lira, tedavülde kaldığı sürede büyük bir ekonomik değere sahipti.

Bu yönüyle çoğunlukla bankaların ve büyük tüccarların elinde bulunan Sakarya Demiryolu ve Geuve Boğazı görseline sahip 1000 lira, hem tedavülde olduğu dönemki mali büyüklüğü hem de günümüze ulaşan az sayıdaki baskı adedi ile günümüzde de en değerli paralardan biri.

Üzerinde, dönemin Maliye Bakanı Mustafa Abdülhalik Renda'nın imzası olan banknot, harf inkılabından önce basıldığı için ' Türkiye Cumhuriyeti' ibaresi Osmanlı Türkçesi ile yazılmış.

İŞTE O BANKNOTLAR
İlk banknotlar, üzerlerindeki farklı fotoğraflarla dikkati çekiyor

Harf Devrimi öncesi basılan 1. emisyon paralar, üzerlerindeki farklı fotoğraflarla dikkati çekiyor.

1 Türk lirasının ön yüzünde 1. TBMM Binası, Ankara Kalesi ve kara sabanla çift süren bir köylünün fotoğrafı yer alırken, arka yüzünde eski başbakanlık binası bulunuyor.

5 liranın ön yüzünde kurt figürü, arka yüzünde ise Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan ve 1922 yılında Anadolu Selçuklu sultanlarından I. Alaeddin Keykubad adına Kızılbey tarafından yaptırılan Akköprü yer alıyor.

10 liranın önünde kurt figürü, arkasında Ankara Kalesi'nden bir kare bulunuyor.

100 liranın ön yüzünde Atatürk portresi, arka yüzünde ise Anadolu'dan bir köy resmi kullanılıyor.

500 liranın önünde Sivas Gök Medrese, dış yüzünde ise Sivas'tan genel bir fotoğraf yer alıyor.

Banknotların en büyüğü olan

1000 lirada ise ön yüzünde hilal içerisinde Atatürk portresi, dış yüzünde Sakarya demir yolu hattı bulunuyor.