YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji ve Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KARAR

–– Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: HABER MERKEZİ