ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi ( TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü toplam 3 kalem raylı sistemler için teçhizat alım ihalesi yapacaktır. 21 Mart saat 14:00 tarihinde ihaleye teklif açılacaktır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü-Genel Evrak Şefliği  adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.