ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre  Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi ( TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü raylı sistemler için toplam 3 kalem teçhizat alım ihalesi yapacaktır. 28 Şubat saat 15:00 tarihinde ihaleye teklif açılacaktır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü-Genel Evrak Şefliği  adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.