Mülkiyeti Hazineye ait kullanım hakkı Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık tesisine tahsisli olan Otomat Yeri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile ihaleyle kiraya verilecek. İhale 1 Temmuz 2022 Cuma günü saat 11.00’de İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.