Yeni müfredatın temel odak noktası "Bütünleşik Eğitim Modeli" olarak belirlendi. Bu modelle birlikte öğrencilerin akademik başarıları, sosyal becerileriyle desteklenecek, bireyselleştirilmiş öğretim modeli de hayata geçirilecek. Müfredatın sloganı, 'İyi İnsan Yetiştirmek' olarak belirlendi ve değişiklikler 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak.

Yeni müfredatın ilk etapta okul öncesi, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflarda uygulanması planlanıyor. Bu yaklaşımla öğrencilerin gündelik hayatta karşılığı olmayan kavram ve bilgilerden uzak durulacak.

Bireyselleştirilmiş öğretim modeli, öğrencilerin seviyelerine uygun olarak öğretim yöntemlerini kişiselleştirecek. Öğretmenler, öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek destekleme stratejilerini kişiselleştirecekler.

AKADEMİK BAŞARI

Değişikliklerle birlikte, öğrencilerin sadece bilgi kazanmakla kalmayıp aynı zamanda sosyal becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Yeni müfredat, öğrencilere sadece akademik başarı değil, aynı zamanda etik değerlere uygun, sosyal sorumluluk sahibi bireyler olma yolunda rehberlik edecek bir yaklaşım benimsiyor.

Editör: Şevval Geçin