Led armatür alımı Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliğine göre, açık ihale usulüyle yapılacak. İhale 29 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 12.00’de SEDAŞ Satın Alma Bölümünde yapılacak. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.