KPSS, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın kısaltmasıdır. Türkiye'de, kamu kurum ve kuruluşlarında memur veya diğer kamu görevlisi pozisyonlarına atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yılda genellikle bir veya iki kez düzenlenir.

KPSS, farklı kamu görevlerine başvuracak adaylar için çeşitli oturumlardan oluşur. Sınav, adayların genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve alan bilgisi gibi konulardaki bilgi ve becerilerini ölçer. Sınavın içeriği, adayın başvurduğu pozisyona ve eğitim seviyesine göre değişiklik gösterir.

KPSS'ye kimlerin katılabileceği, sınav tarihleri, başvuru koşulları, sınavın içeriği ve formatı, değerlendirme yöntemleri gibi detaylar her yıl ÖSYM tarafından yayımlanan sınav kılavuzlarında belirtilir. Sınav sonuçları, kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımlarında kullanılır ve adayların kamu sektöründe iş bulabilme şansını belirler.

KPSS, lisans mezunları için KPSS-A ve KPSS-B olmak üzere ikiye ayrılır. Ayrıca, ortaöğretim ve ön lisans mezunları için de ayrı sınavlar düzenlenir. Eğitim bilimleri sınavı ise, öğretmen adaylarının katıldığı özel bir oturumdur.

KPSS, adayların kamu kurumlarına girişteki objektiflik ve adaleti sağlamak amacıyla önemli bir role sahiptir. Başarılı olmak için adayların kapsamlı bir şekilde hazırlanmaları ve sınav konularını iyi bir şekilde kavramaları gerekir.

Kpss Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

KPSS puan hesaplama, adayların testlerdeki doğru ve yanlış cevaplarının dikkate alınmasıyla yapılır. ÖSYM tarafından belirlenen bir formül üzerinden hesaplanır. KPSS'de genellikle doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri düşülerek net sayısı hesaplanır. Bu net üzerinden de belirli bir katsayı ile çarpılarak ham puan elde edilir. Fakat, KPSS puan hesaplama yöntemi ve formülü, farklı KPSS türlerine (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) ve bölümlere göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca, adayların alan bilgisi testlerinin puanlaması da farklı katsayılar kullanılarak hesaplanır.

KPSS puan türleri, Genel Yetenek (GY), Genel Kültür (GK), Eğitim Bilimleri (EĞİTİM), Alan Bilgisi (ALAN) gibi çeşitli bölümlere dayanır ve her biri için ayrı puanlar hesaplanır. Bu puanlar, KPSS-A ve KPSS-B grubu kadrolar için kullanılır.

KPSS puan hesaplama örneği (basit bir formülle):

  1. Net Sayısı Hesaplama: Toplam doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri düşülerek net sayısı hesaplanır.
    • Örnek: 60 doğru, 20 yanlış cevabınız varsa, yanlışların dörtte biri (20/4 = 5) düşülerek net sayınız 55 olur.
  2. Ham Puan Hesaplama: Elde edilen net sayılar belirli katsayılar ile çarpılır ve toplanır. Her testin kendi katsayısı vardır.
    • Örnek: Genel Yetenek için 55 net x 1,5 katsayı = 82,5 ham puan.

KPSS puanı, ÖSYM tarafından belirlenen daha kompleks istatistiksel işlemler ve standart sapma değerleri kullanılarak da hesaplanabilir. Bu yüzden en doğru ve güncel bilgi için ÖSYM'nin resmi kılavuzlarına ve internet sitesine başvurmak önemlidir. Adaylar, sınav sonrasında ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan KPSS puan hesaplama araçlarını kullanarak kendi puanlarını tahmini olarak hesaplayabilirler.

Editör: Yasemin Aydıntepe