"Dâbbetü'l-Arz," İslam mitolojisinin bir parçası olarak kabul edilen ve kıyametin büyük alametlerinden biri olarak bahsedilen bir yaratıktır. Bu terim, Arapça kökenli olup "hayvan" anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de bu yaratıkla ilgili bir ayet bulunmaktadır. Ayet, kıyametin kopmasına yakın bir dönemde ortaya çıkacağına işaret etmektedir.

dabbeİYİLİK KALMADIĞINCA ÇIKACAK! 

Bu yaratığın özellikleri ve mahiyeti hakkında kesin bilgiler verilmez. Ancak, bazı rivayetlere göre, Dâbbetü'l-Arz'ın çıkışı, dünyada iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran kimselerin kalmadığı bir dönemde gerçekleşecektir. Bu durum, insanların tebliğ görevini yerine getirmediği ve toplumda bozulmaların arttığı bir zamanı simgeler.

Bazı hadislerde, Dâbbetü'l-Arz'ın çıkışının, güneşin batıdan doğması gibi diğer büyük alametlerle birlikte gerçekleşeceği ifade edilmektedir.

// HABER MERKEZİ 

Editör: Haber Merkezi